Korta kompetenskurser för dig med branscherfarenhet

Nu kan du snabbt få en rejäl kompetenshöjning. Våra korta YH-kurser är kostnadsfria, på distans och vänder sig till dig som är har branscherfarenhet. Kurserna startar kontinuerligt under året. Nästa start hittar du under respektive kurs. Välkommen.

Digital transformation för fastighetsbranschen, 6 veckor

Kursen ger färdighet att analysera befintliga fastigheters behov av ny digital teknik. Du får kunskaper om olika lösningar och risker kopplade till IT-system samt arbetsformer för säker hantering.

Digital transformation för fastighetsbranschen

 

Återbruk inom fastighet och bygg, 12 veckor

Kursen ger dig djupare kunskaper om återbruk för fastighets- och byggbranschen. Du lär dig att ställa krav på återbruk av material för att uppnå företagets hållbarhetsmål eller riktlinjer för miljöarbete.

Återbruk inom fastighet och bygg

 

Fastighetsautomation, 4 veckor

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för hur du kan styra, reglera och övervaka fastighetens olika tekniska system. Under kursen lär du dig mer om hur  fastighetstekniska system påverkar energianvändningen i en byggnad.

Fastighetsautomation

 

Energieffektivisering och driftoptimering, 6 veckor

En kurs som ger dig kunskaper om energianvändning och energieffektivisering i fastigheter samt inom hållbar utveckling. Kursen lär dig att identifiera delar i en byggnad och dess klimatsystem där det finns effektiviseringspotential.

Energieffektivisering och driftoptimering

 

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /