Energiingenjör

Yh-program 2 år 420 Yh-poäng
Distans
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan
Utbildningsledare: Nils Carlberg nils@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00)

Produktion och effektivisering

En bred utbildning som bland annat ger dig kunskaper om energiproduktion, hållbarhetslösningar och energieffektivisering. Behovet av energiingenjörer är mycket stort över hela Sverige.

Som Energiingenjör har du en aktiv roll i att driva energiomställningen åt rätt håll och minska klimatpåverkan. Eftersom behovet av mer effektiva energisystem är högst upp på agendan så är yrkesrollen mycket efterfrågad.

Vad lär man sig på utbildningen?

Utbildningen fokuserar på teoretisk och praktisk optimering av energiproduktions-processer, hållbarhetslösningar och energieffektivisering. Det handlar om allt från att använda förnybar energi till att göra energianvändningen mer effektiv, samt att producera energi och distribuera den.

Mycket hög efterfrågan på Energiingenjörer

Sverige har ambitiösa mål att minska utsläppen med 63% fram till 2030 jämfört med 1990. Målet är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och sträva efter negativa utsläpp därefter. Det är en av anledningar varför det är stor brist på Energiingenjörer.

Under de kommande tre åren så behövs cirka 8 000 tekniker och Energiingenjörer anställas. Det finns särskilt stor efterfrågan på ingenjörer med kunskap om förnybar energi, energieffektivisering och hållbarhet.

Kompetensbristen finns verkligen i branschen. Yrkeshögskola med praktik är det optimala och det är där vi tar in väldigt många till denna typen av arbete, säger Cecilia Schön, konsultchef på Fasticon.

Agenda 2030

Agenda 2030 leder sannolikt till fler projekt inom området och ökar behovet av energiingenjörer. Strängare krav på energianvändning i olika branscher och verksamheter innebär också att energiingenjörer behövs för att hitta sätt att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkan.

Utbildningen ger följande kunskaper

 • Djupa kunskaper inom teoretisk och praktisk optimering av energiproduktionsprocesser, hållbarhetslösningar, och energieffektivisering är kärnan i rollen som energiingenjör.
 • Förståelse och insikter i närliggande yrkes- och kompetensområden, inklusive klimat- och miljöteknik, termodynamik, samt ekonomi och affärsutveckling.

Exempel på yrkesroller efter examen

 • Energiingenjör
 • Energirådgivare
 • Energisamordnare
 • Energispecialist
 • Energistrateg
 • Projektledare inom hållbara energisystem

Utbildningen sker på distans

Utbildningen sker på distans med fyra fysiska träffar.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan då få tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.
Så här går det till att söka YH–Flex

Praktikperioder

Du gör praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp. Utbildningen är framtagen i samarbete med: Trelleborgs Energi, Trityr Energi AB, Sweco, Riksbyggen, AFRY, Mitthem, Wilhem, Semcon, Bravida, Akademiska hus, Solör Bioenergi, Poseidon Bostads AB, Allemia, Canmera Comfort, Newsec, Adven, Fasticon Kompetens AB, Coor Service Management AB, Cowi AB, Arvidsjaur Energi AB, Vasakronan, Fastighets AB Balder, Bredablick Förvaltning.

YH-utbildningen är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Innehåll

Energiingenjör

420 Yh-poäng

Energianalys och kostnadsberäkningar

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utföra energianalyser och göra kostnadsberäkningar för energieffektiviseringsåtgärder. Kursen kommer att fokusera på att tillämpa matematiska modeller och verktyg för att analysera energidata och identifiera kostnadseffektiva åtgärder. Den studerande kommer också att lära sig om projektledning och kommunikation av tekniska lösningar.

Energieffektivisering och driftoptimering

30p / 6v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att ge den studerande en bred allmänkunskap om energieffektivisering och driftoptimering av olika typer av energisystem i industriella, kommersiella och bostadsfastigheter. Kursen ska också ge kunskap om hur man kan utnyttja data och matematiska modeller för att optimera energisystem samt kunna tillämpa relevant regelverk och standarder inom energiområdet.

Energimarknader och energipolitik

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge den studerande en förståelse för energimarknadens roll och funktion i samhället samt de politiska och regulatoriska aspekterna av energiområdet. Kursen kommer att fokusera på energimarknadens struktur och aktörer, energipolitiska beslut och åtgärder samt hållbarhets- och miljöaspekter inom energiområdet.

Energiproduktion

35p / 7v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen Energiproduktion syftar till att ge den studerande kunskap om energiproduktion och dess komponenter. Kursen kommer att ge en översikt över olika energikällor, energiproduktionsprocesser och teknologier samt hur man kan säkerställa energiförsörjningens stabilitet och tillgänglighet.

Energisystem och energiledningssystem

35p / 7v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen Energisystem och energiledningssystem syftar till att ge den studerande kunskap om energisystem och dess komponenter, samt en introduktion till energiledning. Kursen kommer att fokusera på energidistributionssystem, teknik för energilagring och energieffektivisering i energisystem.

Examensarbete

35p / 7v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk optimering av energiproduktionsprocesser, hållbarhetslösningar och energieffektivisering på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Förnybar energi

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge den studerande en förståelse för förnybar energi och dess tillämpningar inom energisystem. Kursen kommer att fokusera på olika typer av förnybar energi, dess potential, teknologi och tillämpning. Den studerande kommer också att lära sig om energisystem och hur man kan optimera dess prestanda genom att integrera förnybar energi.

Installationssystem

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge den studerande förståelse för installationssystem inom energisystem. Kursen kommer att fokusera på begrepp och teorier inom installationssystem, inklusive kyl- och värmeinstallationer, ventilationssystem och värmepumpar. Den studerande kommer också att lära sig om energieffektivisering genom optimering av installationssystem.

Kompetensportfölj och hållbar utveckling

10p / 2v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en allmänkunskap om arbete med hållbarhetsfrågor och värdegrund inom branschen och faktorer som påverkar. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling inom LIA, skola och kommande arbete

LIA 1

50p / 10v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen Energiingenjör. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom optimering av energiproduktionsprocesser, hållbarhetslösningar och energieffektivisering.

LIA 2

70p / 14v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen Energiingenjör. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom optimering av energiproduktionsprocesser, hållbarhetslösningar och energieffektivisering.

Miljöcertifiering, hållbarhet och säkerhet

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att ge den studerande förståelse för miljöcertifiering, hållbarhet och säkerhet inom energisektorn. Kursen kommer att fokusera på begrepp och teorier inom miljöcertifiering, hållbarhet och säkerhet. Den studerande kommer också att introduceras till några vanliga certifieringssystem, lagstiftning och standarder inom området samt hur man kan ta hänsyn till dessa inom energisektorn för att arbeta mot hållbarhet och säkerhet.

Styr- och reglerteknik

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen Styr- och reglerteknik ska ge den studerande en förståelse för styr- och reglerteknikens principer och tillämpningar inom energisystem. Kursen kommer att fokusera på begrepp och teorier inom styr- och reglerteknik, inklusive reglertekniska system och dess komponenter, modellering av system och identifiering av parametrar. Den studerande kommer också att lära sig om energisystem och hur man kan optimera dess prestanda genom att tillämpa styr- och reglerteknik.

Fysik för energiberäkning

25p / 5v

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Energiteknik 1

ELLER

 • Fysik 1
 • Matematik 2

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Upplägg

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 420 Yh-poäng
Längd: 2 år

Utbildningen bedrivs på distans.

Distansupplägget
Undervisningen kommer också bestå av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)
  LIA (Lärande i arbete)

John Ericsson Institutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Fysiska träffar

Under studietiden kommer 4 fysiska träffar ske. De fysiska träffarna, två heldagar/gång förläggs till den ort/orter som bedöms lämpligast för de studerande, baserat på deras geografiska hemvist. Upplägget anpassas efter det stadium utbildningen befinner sig i och planeras utifrån de färdigheter som ska tränas/säkerställas. Innehållet kan t ex bestå av workshops, presentationer av skarpa projekt, erfarenhetsutbyte kring LIA, eller inspirerande branschföreläsningar.

Terminstider/LIA

Terminstider

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-05-22   19                  95

YH-Flex

YH-Flex vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program (ca 50 %). Genom att du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Kostnadsfritt
Alla YH-Flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma.

CSN?
Ja. Våra långa YH-program och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). OBS. Du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

Omställningsstudiestöd?
Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till att ansöka om Omställningsstudiestödet. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Lärare och föreläsare?
Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningarnas ledningsgrupper.

LIA-praktik?
I de långa YH-programmen ingår cirka 30 procent praktik på branschföretag. Där får du omsätta dina kunskaper i verkligheten. Har du jobbat länge i branschen och uppfyller det du ska lära dig på dina praktikperioder kan du få tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den. Men det är en fantastisk möjlighet att få nya kontakter och bredda ditt branschnätverk. Majoriteten av våra studenter får jobberbjudanden på sina praktikperioder.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt?
Skicka dina frågor och funderingar till yh-flex@elevera.org

Så här går det till att ansöka om en YH-Flexplats Distans

 1. Fyll i en kompetenskartläggning. Du hittar den här under. Hittar du inte din utbildning så finns det tyvärr inga YH-Flexplatser på den. Fyll i kartläggningen noga och klicka på klar/skicka in.
 2. Därefter, om du anses ha betydande kunskaper som motsvarar ungefär 50 procent av hela utbildningen, får du besked om du kan söka YH-Flexplats. Det gör du genom att klicka på knappen Ansök här, på utbildningens sida. tänk på att du måste kunna styrka uppgifterna i kompetenskartläggningen med relevanta intyg och betyg.
 3. Det kan också vara så att våra utbildningsledare kontaktar dig för validering, dvs genomgång, bedömning och vilka kurser du behöver komplettera med för att få en fullständig examen.
 4. Har du för få kurser som du kan tillgodoräkna så uppmanas du att lämna in en Sen anmälan om din utbildning fortfarande är öppen.

Kompetenskartläggning

Till kompetenskartläggning för Energiingenjör


 

Ansökan

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata