Lärande i arbete – LIA

Praktik på branschföretag

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär att en del av utbildningen sker ute på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet - vi kallar det Lärande i arbete (LIA).

John Ericsson Institutets yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med fastighetsbranschen. Det gör att vi har ett stort kontaktnät av företag och organisationer som gärna tar emot praktikanter.

På LIA-arbetsplatsen utbildas den studerande i skarpt läge. Tillsammans med arbetsplatsen vidareutvecklas kunskaper från skolan i en verklig miljö. Den studerande får arbetslivserfarenhet och får känna på kommande yrkesroll redan under studietiden. Dessutom får den studerande kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Cirka en tredjedel av utbildningen sker på en arbetsplats:

 • Du får en första introduktion till branschen och får förståelse för yrkesrollerna, samt vilka krav på kompetens som finns.
 • Du får utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning, vilket ger värdefulla färdigheter.
 • Du får djupgående förståelse för den egna yrkesrollen och hur branschen fungerar och  blir väl förberedd för arbetslivet.
 • Du utökar ditt nätverk med viktiga personer i branschen.
 • Du får värdefulla kontakter som kan ge jobb efter examen.

LIA-processen

LIA-processen – så fungerar det

På John Ericsson Institutet tycker vi att LIA-processen är ett av de viktigaste momenten i de studerandes utbildning – det är ju nämligen då man får möjlighet att praktiskt utöva det man har lärt sig i skolan.

Processen att söka och välja LIA-plats är något som den studerande sköter själv. Utbildningsledaren stödjer självklart studenten och hjälper till att hitta praktik om det skulle behövas – ingen kommer att stå utan LIA.

Vi på John Ericsson Institutet har ett stort kontaktnät och får därför mycket förfrågningar från företag som söker studenter inom olika kunskapsområden. Dessa förfrågningar vidarebefordrar vi till aktuella klasser. Dessutom har vi kontakt med alla företag där vi tidigare har haft studenter och som oftast är intresserade av att ta emot nya personer.

När studenten valt LIA-företag sluts en handlingsplan mellan studenten och ansvarig handledare på företaget. Handlingsplanen utgör grunden för studentens läroprocess och roll på den aktuella arbetsplatsen under de veckorna praktiken löper.

Under LIA-perioden besöker utbildningsledaren alla studenter och fungerar även som kontaktperson vid olika situationer.

LIA-processen punkt-för-punkt

 1. Studenten tar själv kontakt med det/de företag som han/hon är intresserad av att utföra sin LIA-period tillsammans med.
 2. När studenten och aktuellt företag fattat intresse för varandra kommer de överens om att studenten ska utföra sina LIA-period på aktuellt företag
 3. En handledare på företaget utses/ansvarar för kontakten med student och John Ericsson Institutet
 4. Studenten bestämmer tillsammans med handledaren, vilka moment/inriktningar som LIA-perioden ska bygga på. Momenten/inriktningarna bygger på de delar av utbildningen som skett innan aktuell LIA-period. En handlingsplan upprättas mellan student, företag och John Ericsson Institutet.
 5. Handledaren på företaget får information och stöd från Utbildningsledaren på Medieinstitutet inför LIA-perioden
 6. Studenten ska under LIA-perioden utveckla sin förvärvade kompetens från de tidigare skolbaserade kursmomenten.
 7. Tillsammans med handledare och övriga anställda ska studenten delta i flertal olika förekommande kunskaper och färdigheter som krävs av yrkesrollen och tränas att kunna genomföra dessa självständigt.
 8. Handledaren ansvarar för att LIA-studenten får förståelse för den egna arbetsrollens krav och förbereder sig för yrkeslivet efter slutförd utbildning.
 9. Studenten ska också få möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa förutsättningar för anställning inom branschen efter slutförd utbildning.
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /