Miljö- och hållbarhetssamordnare, bygg och fastighet

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan
Utbildningsledare: Sissel Björnenak sissel@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se

Planera, utföra och samordna

Du får kunskaper och praktisk kompetens inom områdena miljö och hållbarhet med inriktning mot bygg- och fastighetsbranschen. Behovet av yrkesrollen är enormt stort.

Vad gör en miljö- och hållbarhetssamordnare ?

Som miljö- och hållbarhetssamordnare tar du ansvar för att miljöaspekterna integreras smidigt och effektivt i byggprojekt och vid förvaltning av befintliga fastigheter. Genom att planera, driva och övervaka miljöfrågor blir du en viktig länk för att säkerställa att samtliga krav och hållbarhetsmål uppfylls genom samtliga projektets faser.

Materialhantering och återbruk

Ditt arbete inkluderar även materielinventering för att analysera och bedöma projektens miljöpåverkan. Du identifierar möjligheter till hållbarhetsåtgärder som återbruk och återanvändning av byggnadsmaterial. Vidare tar du dig an markförhållanden och utför noggranna byggvarubedömningar för att säkerställa att materialval och konstruktion håller hög miljöstandard.

Genom att kombinera kunskaper inom miljö, projektledning och byggnadsteknik blir du en eftertraktad specialist som kan driva och implementera hållbarhetsaspekter i byggprojekt och förvaltning av fastigheter.

Vad innehåller utbildningen?

Du får bland annat kompetens inom materialkunskap, inre miljö, installations- och energiteknik samt hållbart byggande. Kursinnehållet inkluderar även ämnen som kommunikation, juridik, ledarskap och hållbar utveckling. Utbildningen ger dig den kompetens som krävs för att leda och samordna miljö- och hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen.

Det behövs personer som har en mix av kunskaper inom ekonomi, miljö och byggnadsproduktion. Cecilia Cederloo, Marknadsområdeschef Hifab

Vårt program fokuserar på flera viktiga områden:

Ledarskap: du kommer att utveckla ledarskapskompetenser som gör att du kan guida och inspirera andra mot hållbara mål.

Kommunikation: effektiv kommunikation är nyckeln till att påverka förändring. Vi kommer att träna dig i att tydligt och övertygande kommunicera hållbarhetsmål och initiativ både internt och externt.

Miljömanagement: förståelse för miljöpåverkan och hur man effektivt kan hantera resurser är kärnan i vårt program. Du kommer att lära dig strategier för att minimera negativ miljöpåverkan och maximera positiva hållbarhetsresultat.

Projektledning: hållbarhetsprojekt kräver specifik kunskap om projektledning. Du kommer att få verktyg och metoder för att framgångsrikt planera och genomföra hållbarhetsprojekt.

Miljöjuridik: för att vara framgångsrik inom hållbarhetsområdet måste du förstå de juridiska ramverken. Vi kommer att ge dig insikter om miljöjuridik och hur den påverkar hållbarhetsbeslut.

Materialkunskap: Du får bred kunskap om olika material för att skapa en hållbar byggproduktion.

Man behöver en samordnare för miljöfrågorna, som inte bara handlar om certifiering. Utan någon som bevakar alla beställarens krav i ett bygg- eller anläggningsprojekt.” Josefin Svensson, Gruppchef miljömanagement WSP.

Efterfrågad yrkesroll

Det är brist på kompetens inom hela byggbranschen, särskilt efterfrågas personer med kunskaper både inom bygg och hållbarhet. Enligt Ramirentrapporten 2022 rankas hållbarhetsspecialister som den näst mest efterfrågade kompetensen, strax efter bygg- och arbetsledare. En rapport från Fastun om kompetensbehovet 2023-2028 visar att företagen i branschen främst behöver utveckla kompetenser inom energieffektivisering samt miljö och hållbarhet.

Nätverksbyggande

Vår utbildning ger dig möjlighet att skapa viktiga kontakter inom branschen genom samarbete med företag och organisationer. Detta nätverk kan vara ovärderligt när det gäller att söka jobb och främja din yrkeskarriär.

Exempel på yrkesroller efter examen

 • Miljö- och hållbarhetskonsult
 • Miljö- och hållbarhetsrådgivare
 • Miljö- och hållbarhetssamordnare
 • Miljö- och hållbarhetsspecialist

Praktikperioder

Du gör praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. JEI finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. För att säkerställa LIA-platser på distansutbildningen kommer bland annat kontakter som täcker flera FA-regioner, att aktiveras.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan då få tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.
Så här går det till att söka YH–Flex

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp. och utbildningen är framtagen i samarbete med: Hedström & Taube, HMB Construction AB, RO Gruppen AB, Peterson och Hanson Byggnads AB, Serneke Sverige AB, Asplunds Bygg, Habitek, GBJ Bygg, Micasa AB, Bjerking, Besqab, Raksystems, NCC, Skanska Sverige AB, WSP,HSB, Hifab, Byggföretagen, Frankgruppen AB, Sefast.

YH-utbildningen är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen sker på distans

Utbildningen sker på distans med fyra fysiska träffar.

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Innehåll

Miljö- och hållbarhetssamordnare, bygg och fastighet

400 Yh-poäng

Digital miljö- och hållbarhetssamordning

40p / 8v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en fördjupad kunskap om och färdigheter i olika metoder och verktyg för miljö- och hållbarhetsarbete i bygg och fastighetsbranschen.

Examensarbete

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Hållbar byggteknik

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få specialiserade kunskaper inom hållbar byggteknik.

Inre miljö

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap innemiljö och faktorer som påverkar människors hälsa och komfort.

Installations- och energiteknik

40p / 8v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få kunskaper om och färdigheter i att arbeta med energi- och installationsteknik.

Introduktion till hållbart byggande

30p / 6v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om miljö- och hållbarhetsarbete inom byggproduktion med fokus på hållbarhetsmässiga utmaningar i byggbranschen.

Kommunikation och ledarskap

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om och förståelse för ledarskapets betydelse för att skapa en byggarbetsplats som kännetecknas av medarbetarnas engagemang, motivation och arbetsglädje.

Kompetensportfölj och hållbar utveckling

10p / 2v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en allmänkunskap om arbete med hållbarhetsfrågor och värdegrund inom branschen och faktorer som påverkar.

Lia 1

50p / 10v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen yrkesrollen som Miljö- och hållbarhetssamordnare.

Lia 2

70p / 14v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Miljö- och hållbarhetssamordnare.

Materialkunskap

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om olika material och materialval i en hållbar byggproduktion.

Projektledning, affärsmannaskap och produktionsekonomi

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om och färdigheter i att samordna miljö- och hållbarhetsarbete i ett projekt från start till mål med hänsyn till säkerhets- och arbetsmiljöregler samt projektets ekonomi.

Regelverk och föreskrifter

30p / 6v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om entreprenadjuridik samt andra regler, lagar, förordningar, avtal och branschbestämmelser inom byggsektorn. Den studerande ska utveckla kunskaper om och förståelse för hur olika lagar och regelverk är uppbyggda och hur de är kopplade till byggentreprenader samt vad detta får för konsekvenser för verksamheten och hur den måste planeras och organiseras.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Bygg och anläggning 1

ELLER

 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Upplägg

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 400 Yh-poäng
Längd: 2 år

Utbildningen bedrivs på distans.

Programmet är noga utformat för att uppfylla arbetslivets krav på specialiserad yrkeskompetens inom inspektion och bedömning. Utbildningen sträcker sig över tre utbildningspass per vecka, varvat med inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner och självstudie. Fysiska träffar inkluderar fyra tillfällen.

Distansupplägget
Undervisningen kommer även bestå av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)
  LIA (Lärande i arbete)

John Ericsson Institutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Terminstider/LIA

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

YH-Flex

YH-Flex vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program (ca 50 %). Genom att du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Kostnadsfritt
Alla YH-Flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma.

CSN?
Ja. Våra långa YH-program och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). OBS. Du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

Omställningsstudiestöd?
Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till att ansöka om Omställningsstudiestödet. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Lärare och föreläsare?
Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningarnas ledningsgrupper.

LIA-praktik?
I de långa YH-programmen ingår cirka 30 procent praktik på branschföretag. Där får du omsätta dina kunskaper i verkligheten. Har du jobbat länge i branschen och uppfyller det du ska lära dig på dina praktikperioder kan du få tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den. Men det är en fantastisk möjlighet att få nya kontakter och bredda ditt branschnätverk. Majoriteten av våra studenter får jobberbjudanden på sina praktikperioder.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt?
Skicka dina frågor och funderingar till yh-flex@elevera.org

Så här går det till att ansöka om en YH-Flexplats Distans

 1. Fyll i en kompetenskartläggning. Du hittar den här under. Hittar du inte din utbildning så finns det tyvärr inga YH-Flexplatser på den. Fyll i kartläggningen noga och klicka på klar/skicka in.
 2. Därefter, om du anses ha betydande kunskaper som motsvarar ungefär 50 procent av hela utbildningen, får du besked om du kan söka YH-Flexplats. Det gör du genom att klicka på knappen Ansök här, på utbildningens sida. tänk på att du måste kunna styrka uppgifterna i kompetenskartläggningen med relevanta intyg och betyg.
 3. Det kan också vara så att våra utbildningsledare kontaktar dig för validering, dvs genomgång, bedömning och vilka kurser du behöver komplettera med för att få en fullständig examen.
 4. Har du för få kurser som du kan tillgodoräkna så uppmanas du att lämna in en Sen anmälan om din utbildning fortfarande är öppen.

Kompetenskartläggning

Till kompetenskartläggning för Miljö- och hållbarhetssamordnare 

Ansökan

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata