Så ansöker du

Så här enkelt ansöker du till din utbildning

Så här sker ansökan och antagning till utbildningarna. Tänk på att det finns olika sätt att bli behörig.

Så här går ansökan till!

 1. Välj utbildning
  Läs på ordentligt om John Ericsson Institutets utbildningar och välj sedan vilken du vill söka. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria.
 2. Samla ihop ansökningshandlingar
  Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:
  • Slutbetyg från gymnasium
  • Personligt brev (endast om du söker via reell kompetens/fri kvot)
  • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
  • Eventuellt Arbetsprov
  VIKTIGT! Se till att din ansökan är fullständig!
  Eventuella kompletteringar är ditt ansvar.
 3. Skicka ansökan
  Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se. Se till att fylla i alla fält korrekt för att undvika fel som kan uppstå senare i processen. Bifoga alla dokument som nämnts ovan.
  När du fyllt i allt korrekt och bifogat filerna så skickar du in din ansökan.
 4. Bekräftelse på ansökan
  När din ansökan är skickad bekräftar systemet att den är inskickad. När John Ericsson Institutet behandlar din ansökan får du vidare information om detta via mejl eller sms. Läs igenom informationen.
 5. Särskilt prov och antagning
  Efter sista ansökningsdatum, behandlas din ansökan. Om du går vidare i processen blir du kallad till ett särskilt prov och informationsmöte.
 6. Antagning till utbildningarna
  Under maj sker antagning och urval till våra utbildningar. I  juni får du besked om antagning. Kraven på våra utbildningar och på de sökande är höga. Alla klarar inte detta och det uppstår därför restplatser till våra utbildningar.

Reell kompetens

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan enligt grundläggande/särskild behörighet till den eller de utbildningar du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens.

Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Bedömning
När vi bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. VI sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens: Ladda ner formuläret för kompetenskartläggning.

myh-kompetenskartlaggning

Läs första sidan och instruktionerna noga innan du fyller i formuläret.
Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens/Kompetenskartläggning i din ansökan på yh-antagning.se
Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista kompletteringsdag.

 

Fri kvot

 

Fri kvot
Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. John Ericsson Institutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta kallar vi Fri kvot.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta genom åberopa Fri kvot i din ansökan så att vi kan bedöma den på rätt sätt.

Så hör gör du för att ansöka på Fri kvot:

Bifoga alla dokument du kan styrka på yh-antagning.se.
Bifoga ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /