Uppdragsutbildningar

Specialanpassade lösningar

Vi erbjuder företag och organisationer att specialbeställa kurser och utbildningar som vi helt eller delvis tar från våra befintliga program/kurser som vi har på distans.

Yrkesverksamma föreläsare

Våra föreläsare och lärare är handplockade och har har specialkompetens inom sitt respektive ämne.

Efter avslutad utbildning

Efter slutförd och godkänd utbildning får deltagaren betyg/diplom eller examensbevis. Det beror på vilken utbildning personen har genomfört.

Kostnad

Kostnaden beror på omfattning, antal deltagare och det totala upplägget. För mer information kontakta:

Uppdragsenheten
info@jei.se

Uppdragsutbildningen på JEI

Digital transformationsledare
En utbildning som ger dig en unik bredd och spetskompetens för att driva digitala förändringar och bygga framtidens städer med fokus på hållbarhet. Du får hög förståelse för teknologier som AI, AR och IT-säkerhet.

Uppdragsutbildningar på våra systerskolor

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /