Fastighetsautomation

Kort kurs 7 veckor 25 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart: v. 45 och v.53
Kostnad: 0 kr
Frågor skickas till: kurs@jei.se

Kompetensutveckling inom styr- och reglerteknik

En kort kurs som lär dig att optimera de integrerade systemen i en fastighet och öka energieffektiviseringen.

Lär dig styra, reglera och övervaka

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för hur du kan styra, reglera och övervaka fastighetens olika tekniska system. Under kursen lär du dig mer om hur  fastighetstekniska system påverkar energianvändningen i en byggnad. Du lär dig att optimera de integrerade systemen och uppnå ökad energieffektivisering.

Du får kompetens att:

 • Utifrån driftstrategier övervaka och funktionsjustera en fastighets automatiserade installationer.
 • Optimera integrerade system i en fastighet för att uppnå en ökad energieffektivisering.

Vad kan styras och hur gör man?

Du får lära dig vad i en fastighet som kan styras och hur olika system fungerar. Kursen behandlar till exempel temperaturreglering, reglering för pumpar och reglering av ventilationsanläggningar.

Du får lära dig olika reglerprinciper som konstantreglering, framkopplad reglering och kaskadreglering samt vilka reglerprinciper som kan användas i de olika fastighetstekniska systemen.

Även olika typer av programmerade styrningar kommer att behandlas, exempelvis sekvensstyrning och tidsprogram samt exempel på hur dessa kan användas i olika system i fastigheten.

”Vi ställer gärna upp med gästföreläsningar och studiebesök.”, Thomas Jenninger, Akademiska Hus.

Lär dig systemens funktioner

Kursen behandlar också vilka funktioner som finns i värmesystem, kylsystem och ventilationssystem, hur dessa funktioner styrs eller regleras, vilka givare och styrventiler om används till reglering samt vilka larm och indikeringar som ska finnas genom att undersöka driftkort och flödesscheman för olika fastighetstekniska system.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av tekniska system inom fastighet. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter kursen kommer du ha färdigheter i

 • Att installera, registrera och testa lokala datanät.
 • Att styra och övervaka styr- och reglersystem i fastigheter.
 • Att identifiera potentiella felkällor (felsökning)
 • Att läsa av driftkort och flödesscheman i fastighetstekniska system.

 

Upplägg

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom tekniska system inom fastighet. Kursen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Kursstart 1 (v. 45-v. 49) Full

 • Kursstart 4 november, 09.00- 16.00
 • Kursslut: kursen är på 5 veckor.
 • Föreläsningar på onsdagar genom hela kursen 09.00-16.00
 • Hjälp av föreläsare: tisdagar  09.00-11.00
 • Hjälp av utbildningsledare: tisdagar 11.00- 12.00  och 12.00- 13.00

Kursstart 2 (v.53) Ansökan är öppen

 • Ansökningsperiod: slutet 26 oktober – 17 november. Sen anmälan till 10/12
 • Kursen startar med upprop i december och den lärarledda undervisningen startar i januari.
 • Upprop 28 december 09.00- ca 10.00
 • Kursstart 13 januari, 09.00- 16.00
 • Kursslut: kursen är på ca. 7 veckor.
 • Föreläsningar på onsdagar genom hela kursen 09.00-16.00
 • Hjälp av föreläsare: tider kommer
 • Hjälp av utbildningsledare: tisdagar 11.00- 12.00

Kursstart 3 (28 april)

 • Upprop 28 april 09.00- ca 10.00.
 • Kursslut: kursen är på 5 veckor.
 • Föreläsningar på onsdagar genom hela kursen 09.00-16.00.
 • Hjälp av föreläsare tisdagar 09.00-11.00.
 • Hjälp av utbildningsledare: onsdagar 11.00- 12.00.

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm. Utbildningen innehåller även studieuppgifter i form av filmade föreläsningar och projekt.

Behörighet

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med tekniska system inom fastighet omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Kursstart 28 december
Frågor om antagningen skickar du till kurs@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet inom arbete med tekniska system inom fastighet i minst 1 år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /