Fastighetsautomation

Kort kurs 10 veckor 25 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart: september.
Frågor skickas till: kurs@jei.se

Kompetensutveckling inom styr- och reglerteknik

En kort kurs som lär dig att optimera de integrerade systemen i en fastighet och öka energieffektiviseringen.

Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar. Förestående renoveringsarbeten och nybyggnationer kräver uppdaterad kompetens i samband med nyinstallation och modernisering av äldre system. Digitaliseringen och kraven på energieffektivisering ökar dessa kompetensbehov ytterligare.

Lär dig styra, reglera och övervaka

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för hur du kan styra, reglera och övervaka fastighetens olika tekniska system. Under kursen lär du dig mer om hur  fastighetstekniska system påverkar energianvändningen i en byggnad. Du lär dig att optimera de integrerade systemen och uppnå ökad energieffektivisering.

Du får kompetens att:

 • Utifrån driftstrategier övervaka och funktionsjustera en fastighets automatiserade installationer.
 • Optimera integrerade system i en fastighet för att uppnå en ökad energieffektivisering.

Vad kan styras och hur gör man?

Du får lära dig vad i en fastighet som kan styras och hur olika system fungerar. Kursen behandlar till exempel temperaturreglering, reglering för pumpar och reglering av ventilationsanläggningar.

Du får lära dig olika reglerprinciper som konstantreglering, framkopplad reglering och kaskadreglering samt vilka reglerprinciper som kan användas i de olika fastighetstekniska systemen.

Även olika typer av programmerade styrningar kommer att behandlas, exempelvis sekvensstyrning och tidsprogram samt exempel på hur dessa kan användas i olika system i fastigheten.

”Vi ställer gärna upp med gästföreläsningar och studiebesök.”, Thomas Jenninger, Akademiska Hus.

Lär dig systemens funktioner

Kursen behandlar också vilka funktioner som finns i värmesystem, kylsystem och ventilationssystem, hur dessa funktioner styrs eller regleras, vilka givare och styrventiler om används till reglering samt vilka larm och indikeringar som ska finnas genom att undersöka driftkort och flödesscheman för olika fastighetstekniska system.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av tekniska system inom fastighet och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Öppet hus och fysiska träffar

En kväll i veckan ordnar John Ericsson Institutet dessutom ”Öppet hus” en timme över nätet. Då diskuteras och besvaras aktuella frågor – Ett viktigt inslag för att skapa en social kontext. Diskussioner kursdeltagare emellan är särskilt betydelsefullt vid distansutbildning. Utöver detta anordnas 2 st fysiska träffar (heldagar) samt en projektredovisning.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter kursen kommer du ha färdigheter i

 • Att installera, registrera och testa lokala datanät.
 • Att styra och övervaka styr- och reglersystem i fastigheter.
 • Att identifiera potentiella felkällor (felsökning)
 • Att läsa av driftkort och flödesscheman i fastighetstekniska system.

 

Upplägg

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom tekniska system inom fastighet. Kursen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

 • Lektion: 2 tim/vecka
 • Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp
 • ”Öppet hus”: 1 tim/vecka
 • Fysiska träffar: 2 heldagar (16 tim)

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

51 timmar lärar- eller handledarledd tid

Lektioner liksom de fysiska träffarna är planerade till Stockholm,

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med tekniska system inom fastighet omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Utbildningsstart: September
Frågor om antagningen skickar du till kurs@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet inom arbete med tekniska system inom fastighet i minst 1 år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /