Drift- och fastighetstekniker

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Malmö | Stockholm
80 veckor heltid varav 27 veckor LIA / Praktik
Öppen för sen anmälan till Malmö
Utbildningsledare Stockholm: Mårten Odhner marten@jei.se
Utbildningsledare Malmö: Bianca Ruponen bianca@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@jei.se

Bli specialist på drift, skötsel och underhåll

YH-utbildningen Drift- och fastighetstekniker kan ge dig ett av de roligaste jobben som finns, och efterfrågan är mycket stor. Du har ofta fullt ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.

Över 10 000 nya medarbetare efterfrågas av fastighetsbranschen de närmaste tio åren. Drift- och fastighetstekniker är en av de yrkesroller där behovet är som allra störst.

Vad gör en fastighetstekniker?

Som Drift- och fastighetstekniker har du ansvar för drift, skötsel och underhållet av fastighetens olika system. Kort sagt, du ser till att både fastigheten och de som vistas i den mår bra. Du kan vara verksam i bostadshus, företagskomplex men även i offentliga byggnader som till exempel skolor, simhallar och idrottsanläggningar. Bristen på yrkesrollen är extremt stor.

Arbeta med avancerad teknik

Dagens fastigheter innehåller mycket mer teknik än bara för 10 år sedan. Det innebär att du som Drift- och fastighetstekniker dagligen arbetar med avancerade datasystem för att underhålla, justera och reparera. För att klara av ditt arbete bör du därför ha ett stort teknikintresse.

Exempel på arbetsuppgifter som fastighetstekniker:

 • Du sköter om värme- och ventilationssystem
 • Ansvar för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.
 • Du hanterar datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt och energieffektivt.

Praktikperioder

En tredjedel av tiden sitter du inte i skolbänken, istället praktiserar du på olika branschföretag. Du får en god inblick i yrkesrollen och möjlighet att knyta viktiga branschkontakter som leder till jobb efter examen. Några av dina blivande kollegor kommer du kanske möta redan i klassen.

Det är stor brist på Drift- och fastighetstekniker. Det behöver fyllas på och gärna av tjejer.
Elin, Student Drift- och fastighetstekniker

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, ByggVesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Värmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

YH-utbildningen Drift- och fastighetstekniker är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som

 • Drift- och fastighetstekniker
 • Drifttekniker, fastighet
 • Servicetekniker, fastighet
 • Energitekniker, fastighet

Kurserna kan ha lite olika längd beroende på vilken ort man studerar på, men totalsumman är alltid 400 YHP.

Innehåll

Drift- och fastighetstekniker

400 Yh-poäng

Affärsmannaskap för tekniker

15p / 3v

I Malmö är denna kurs 10 YHP

Kursens syfte är att behandla hur fastighetsekonomi, entreprenörskap, inköp och försäljning påverkar ett fastighetsföretag och yrkesrollen

Arbetsmiljö och säkerhet

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om vilka arbetsmiljörisker som är förknippade med yrkesrollen samt förmåga att arbeta med skadeförebyggande åtgärder.

Driftteknik

40p / 8v

I Malmö är denna kurs 35 YHP

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för drift av fastighetstekniska system och dess komponenter samt förmåga att tillämpa driftoptimering för att uppnå förbättrad energieffektivitet i fastigheten.

Elteknik

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla teorin kring elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Målet med kursen är att den studerande ska uppnå utbildningskravet avseende begränsad behörighet, B, för elinstallationer.

Energieffektivisering och hållbar utveckling

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Fastighetsautomation

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för att uppnå ökad energieffektivisering.

Fastighetsteknik 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för
klimatkontroll i yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.

Fastighetsteknik 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för energieffektivisering och inomhusklimat samt förmåga att utforma fastighetens installationer med hänsyn till dessa.

IT-system

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt grundläggande förmåga att hantera kalkylprogram.

Juridik för tekniker

15p / 3v

I Malmö är denna kurs 10 YHP

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet förhållningssätt till de juridiska villkor som påverkar yrkesrollen som
Fastighetstekniker.

Kommunikation och projekt som arbetsform

15p / 3v

I Malmö är denna kurs 10 YHP

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projekt som arbetsform kan tillämpas för att nå målen samt förmåga att tillämpa olika kommunikativa strategier i yrkesrollen som Fastighetstekniker.

Lärande i Arbete (LIA) 1

45p / 9v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom energitekniska anläggningar i fastigheter.

Lärande i Arbete (LIA) 2

45p / 9v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom mät-, styr- och reglersystem samt modern fastighetsautomation.

Lärande i Arbete (LIA) 3

45p / 9v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens inom drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.

Underhållsteknik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för fastighetsunderhåll och förmåga att anpassa underhållsarbetet för en god ekonomisk drift.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Matematik intro (endast Malmö)

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse för matematiken som är grundläggande i olika matematiska beräkningar i de tekniska kurserna.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Drift- och fastighetstekniker

 • Matematik 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Stockholm

År 2021–2023
Start                Slut                  Veckor YHP
2021-09-06     2022-01-14     19        95
2022-01-17     2022-06-17     22        110
2022-08-15     2023-01-13     22        110
2023-01-16     2023-05-12     17        85

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-09-05 – 2023-01-13   19                  95
2023-01-16 – 2023-06-16   22                  110
2023-08-14 – 2024-01-12   22                  110
2024-01-15 – 2024-05-10   17                  85

Malmö

År 2021–2023
Start                Slut                  Veckor YHP
2021-09-06     2022-01-14     19        95
2022-01-17     2022-06-17     22        110
2022-08-15     2023-01-13     22        110
2023-01-16     2023-05-12     17        85

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-09-05 – 2023-01-13   19                  95
2023-01-16 – 2023-06-16   22                  110
2023-08-14 – 2024-01-12   22                  110
2024-01-15 – 2024-05-10   17                  85

LIA

Stockholm

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-18     2022-06-17     9          45
LIA 2. 2022-10-31     2022-12-30     9          45
LIA 3. 2023-03-13     2023-05-12     9          45

År 2022-2024
.             Start              Slut                    Veckor   YHP
LIA 1.    2023-04-17   2023-06-16          9        45
LIA 2.    2023-11-30   2023-12-29          9        45
LIA 3.    2024-02-12   2024-04-12          9        45

Malmö

År 2021-2023
.           Start                Slut               Veckor   YHP
LIA 1. 2022-02-07     2022-04-08     9          45
LIA 2. 2022-10-31     2022-12-30     9          45
LIA 3. 2023-02-13     2023-04-14     9          45

År 2022-2024
.        Start              Slut               Veckor    YHP
LIA 1.    2023-04-17  2023-06-16          9        45
LIA 2.    2023-10-30  2023-12-29          9        45
LIA 3.    2024-02-12  2024-04-12          9        45

 

Ansökan

Ansökningsperiod: Öppen för sen anmälan till Malmö. (Stockholm fullt)
Utbildningsstart: HT 2022
Frågor: antagning@jei.se

Sen anmälan
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /