Energieffektivisering och driftoptimering

Kort kurs 8 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart: v 53, 2020
Kostnad: 0 kr
Frågor skickas till kurs@jei.se

Energieffektivisera fastigheter på ett hållbart sätt

Denna korta kurs ger dig kunskaper om energianvändning och energieffektivisering i fastigheter samt inom hållbar utveckling.

Uppvärmning, kylning, ventilation, drift och belysning i bostäder och kommersiella lokaler står för nära 40 % av Sveriges totala energianvändning. Effektivare energianvändning är avgörande både av miljö- och kommersiella skäl. Den här kursen ger en ökad förståelse för vad som påverkar energianvändningen i fastigheter och hur du kan minska fastighetens klimatpåverkan.

Identifiera utvecklingsområden

Kursen lär dig att identifiera delar i en byggnad och dess klimatsystem där det finns efektiviseringspotential. Du lär dig vad du ska vara uppmärksam på i driften av fastighetens olika system.

System som behandlas

System som behandlas är bland annat värme, kyla, varmvatten, ventilation, tryckluft och belysning. Utbildningen behandlar också hur man felsöker de olika systemen och kommer med åtgärdsförslag för eventuella avvikelser.

Utvärdera energieffektiviseringsförslag

Under kursen lär du dig att utföra beräkningar på exempelvis byte till mer energieffektiv belysning, minskade drifttider, justering av ventilationsflöden, värmeåtervinning, värmepumpar, kylmaskiner och sänkta framledningstemperaturer.

Även olika ekonomiska kalkyler, t.ex. livscykelkalkyler behandlas i kursen för att kunna utvärdera olika alternativ med hänsyn till livslängd, investeringskostnader, underhållskostnader och driftkostnader.

Efter kursen kommer du att kunna:

 • Bistå vid energikartläggning av en fastighet.
 • Arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan
 • Utveckla förbättringsförslag avseende energieffektiviseringsåtgärder
 • Utvärdera potentialen för olika energieffektiviseringsförslag med hjälp av beräkningar inom belysning, ventilation, värmepumpar samt värme- och kylsystem

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom fastighetsteknik. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter kursen har du färdigheter i

 •  Att göra sammanställningar och rapporter utifrån förbrukningsdata.
 •  Att felsöka olika system i en byggnad för en ökad energieffektivisering.
 • Att identifiera energisparande och energieffektiviserande åtgärder.
 • Att upprätta en livscykelkalkyl för en installation eller energieffektivisering.

 

 

Upplägg

Kursen är kostnadsfri. Den vänder sig till dig som har erfarenhet inom fastighetsteknik. Upplägget är  flexibelt och gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Kursstart 2020 (v.53) :

 • Ansökningsperiod: slutet 26 oktober – 17 november. Sen anmälan till 10/12
 • Kursen startar med upprop 28 december och den lärarledda undervisningen startar 13-14 januari.
 •  Kursen är på ca. 6 veckor.
 • Upprop 28 december 09.00- ca 10.00
 • Kursstart 13- 14 januari, 09.00- 16.00
 • Föreläsningar på torsdagar genom hela kursen.
 • Kursslut: kursen är på 8 veckor.
 • Hjälp av föreläsare onsdagar 09.00-11.00
 • Hjälp av utbildningsledare: onsdagar 11.00-12.00
 • Undervisningen kommer att ske 1 dag i veckan (ca 6 timmar)

Kursstart 2021

 • Ansökningsperiod: 5 januari – 20 februari
 • Kursstart 4 mars, 09.00- 16.00.
 • Föreläsningar på torsdagar genom hela kursen.
 • Hjälp av utbildningsledare: onsdagar 11.00-12.00

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Utbildningen innehåller studieuppgifter  i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med fastighetsteknik omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Kursstart 28 december 2020
Frågor om antagningen skickar du till kurs@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet arbete med fastighetsteknik i minst 1 år (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /