Energieffektivisering och driftoptimering

Kort YH-kurs 6 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Ansökningsperiod: 20 dec, 2022--28 feb, 2023
Studiestart: 26 april, 2023
Kostnad: 0 kr
Frågor skickas till kurs@jei.se
Utbildningsledare: Bianca Ruponen bianca@jei.se

Energieffektivisera fastigheter på ett hållbart sätt

En kort YH-kurs som ger dig kunskaper om energianvändning och energieffektivisering i fastigheter samt inom hållbar utveckling.

Uppvärmning, kylning, ventilation, drift och belysning i bostäder och kommersiella lokaler står för nära 40 % av Sveriges totala energianvändning. Effektivare energianvändning är avgörande både av miljö- och kommersiella skäl. Den här kursen ger en ökad förståelse för vad som påverkar energianvändningen i fastigheter och hur du kan minska fastighetens klimatpåverkan.

Identifiera utvecklingsområden

Kursen lär dig att identifiera delar i en byggnad och dess klimatsystem där det finns effektiviseringspotential. Du lär dig vad du ska vara uppmärksam på i driften av fastighetens olika system.

System som behandlas

System som behandlas är bland annat värme, kyla, varmvatten, ventilation, tryckluft och belysning. Utbildningen behandlar också hur man felsöker de olika systemen och kommer med åtgärdsförslag för eventuella avvikelser.

Jag rekommenderar verkligen alla att gå dessa utbildningar, kommer ha stor användning för det jag lärde mig.
Mikael Fridén, Fastighetstekniker, Stena Fastigheter Stockholm AB

Utvärdera energieffektiviseringsförslag

Under kursen lär du dig att utföra beräkningar på exempelvis byte till mer energieffektiv belysning, minskade drifttider, justering av ventilationsflöden, värmeåtervinning, värmepumpar, kylmaskiner och sänkta framledningstemperaturer.

Även olika ekonomiska kalkyler, t.ex. livscykelkalkyler behandlas i kursen för att kunna utvärdera olika alternativ med hänsyn till livslängd, investeringskostnader, underhållskostnader och driftkostnader.

Efter kursen kommer du att kunna:

 • Bistå vid energikartläggning av en fastighet.
 • Arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan
 • Utveckla förbättringsförslag avseende energieffektiviseringsåtgärder
 • Utvärdera potentialen för olika energieffektiviseringsförslag med hjälp av beräkningar inom belysning, ventilation, värmepumpar samt värme- och kylsystem

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom fastighetsteknik. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Efter kursen har du färdigheter i

 •  Att göra sammanställningar och rapporter utifrån förbrukningsdata.
 •  Att felsöka olika system i en byggnad för en ökad energieffektivisering.
 • Att identifiera energisparande och energieffektiviserande åtgärder.
 • Att upprätta en livscykelkalkyl för en installation eller energieffektivisering.

Upplägg

Kursen är kostnadsfri. Den vänder sig till dig som har erfarenhet inom fastighetsteknik. Upplägget är  flexibelt och gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Studiestart: 26 april, 2023
Ansökningsperiod:
20 dec, 2022–28 feb, 2023
Studieperiod: VT 2003
Kurslängd: 6 veckor, 1 dag i veckan.
Studietakt: 100 %
Tid: onsdagar 09.00 – 16.00  (inkl. pauser och uppehåll för lunch) detta gäller föreläsningsdagarna.
Utbildningsledare: Tisdagar kl.11.00-12.00. Ej obligatoriskt, utan mer om man har frågor eller funderingar om upplägget gällande kursen
Plats: Digitalt
Behöver: Dator och uppkoppling, papper och penna.
Kursmaterial: Kursdeltagaren får det material som behövs via kursen.
Intyg: Varje deltagare som avslutar kursen med godkänt får ett intyg.
Övrigt: Föreläsningarna och materialet ligger digitalt om man skulle vara sjuk eller behöva lyssna igen. Kursen är kostnadsfria. Den egna självstudietiden uppskattas till ca 3 timmar/veckan.

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm. Utbildningen innehåller studieuppgifter  i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

 

 

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med fastighetsteknik omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Frågor om antagningen skickar du till kurs@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet arbete med fastighetsteknik i minst 1 år (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /