Energieffektivisering och driftoptimering

Kort kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart: i september.
Frågor skickas till kurs@jei.se

Energieffektivisera fastigheter på ett hållbart sätt

Denna korta kurs ger dig kunskaper inom energianvändning och energieffektivisering i fastigheter samt hållbar utveckling.

Uppvärmning, kylning, ventilation, drift och belysning i bostäder och kommersiella lokaler står för nära 40% av Sveriges totala energianvändning. Effektivare energianvändning är avgörande både av miljö- och kommersiella skäl. Den här kursen ger en ökad förståelse för vad som påverkar energianvändningen i fastigheter och hur du kan minska fastighetens klimatpåverkan.

Identifiera utvecklingsområden

Kursen lär dig att identifiera delar i en byggnad och dess klimatsystem där det finns energieffektiviseringspotential. Du lär dig att vad du ska vara uppmärksam på i driften av fastighetens olika system.

System som behandlas

System som behandlas är exempelvis värme, kyla, varmvatten, ventilation, tryckluft och belysning. Utbildningen behandlar också hur man felsöker de olika systemen och kommer med åtgärdsförslag för eventuella avvikelser.

Utvärdera energieffektiviseringsförslag

Under kursen lär du dig att utvärdera olika energieffektiviseringsförslag genom att utföra beräkningar på exempelvis byte till mer energieffektiv belysning, minskade drifttider, justering av ventilationsflöden, värmeåtervinning, värmepumpar, kylmaskiner och sänkta framledningstemperaturer.

Även olika ekonomiska kalkyler, t.ex. livscykelkalkyler behandlas i kursen för att kunna utvärdera olika alternativ med hänsyn till livslängd, investeringskostnader, underhållskostnader och driftkostnader.

Efter kursen kommer du att kunna:

 • Bistå vid energikartläggning av en fastighet.
 • Arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan
 • Utveckla förbättringsförslag avseende energieffektiviseringsåtgärder
 • Utvärdera potentialen för olika energieffektiviseringsförslag med hjälp av beräkningar inom belysning, ventilation, värmepumpar samt värme- och kylsystem

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom  fastighetsteknik och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Öppet hus och fysiska träffar

En kväll i veckan ordnar John Ericsson Institutet dessutom ”Öppet hus” en timme över nätet. Då diskuteras och besvaras aktuella frågor – Ett viktigt inslag för att skapa en social kontext. Diskussioner kursdeltagare emellan är särskilt betydelsefullt vid distansutbildning. Utöver detta anordnas 2 st fysiska träffar (heldagar) samt en projektredovisning.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter kursen har du färdigheter i

 •  Att göra sammanställningar och rapporter utifrån förbrukningsdata.
 •  Att felsöka olika system i en byggnad för en ökad energieffektivisering.
 • Att identifiera energisparande och energieffektiviserande åtgärder.
 • Att upprätta en livscykelkalkyl för en installation eller energieffektivisering.

 

 

Upplägg

Kursen är kostnadsfri. Den vänder sig till dig som har erfarenhet inom fastighetsteknik och erbjuder möjligheten att kombinera arbete med studier. Upplägget är  flexibelt och gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

 • Lektion: 2 tim/vecka
 • Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp
 • ”Öppet hus”: 1 tim/vecka
 • Fysiska träffar: 2 heldagar (16 tim)

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

58 timmar lärar- eller handledarledd tid

Lektioner liksom de fysiska träffarna är planerade till Stockholm,

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med fastighetsteknik omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Utbildningsstart: September
Frågor om antagningen skickar du till kurs@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet arbete med fastighetsteknik i minst 1 år (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /