Energieffektivisering och driftoptimering

Kort kurs 6 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Ansökningsperiod: 1 mars - 5 april, 2022
Utbildningsstart 20 april, 2022
Kostnad: 0 kr
Frågor skickas till kurs@jei.se

Energieffektivisera fastigheter på ett hållbart sätt

Denna korta kurs ger dig kunskaper om energianvändning och energieffektivisering i fastigheter samt inom hållbar utveckling.

Uppvärmning, kylning, ventilation, drift och belysning i bostäder och kommersiella lokaler står för nära 40 % av Sveriges totala energianvändning. Effektivare energianvändning är avgörande både av miljö- och kommersiella skäl. Den här kursen ger en ökad förståelse för vad som påverkar energianvändningen i fastigheter och hur du kan minska fastighetens klimatpåverkan.

Identifiera utvecklingsområden

Kursen lär dig att identifiera delar i en byggnad och dess klimatsystem där det finns efektiviseringspotential. Du lär dig vad du ska vara uppmärksam på i driften av fastighetens olika system.

System som behandlas

System som behandlas är bland annat värme, kyla, varmvatten, ventilation, tryckluft och belysning. Utbildningen behandlar också hur man felsöker de olika systemen och kommer med åtgärdsförslag för eventuella avvikelser.

Jag rekommenderar verkligen alla att gå dessa utbildningar, kommer ha stor användning för det jag lärde mig.
Mikael Fridén, Fastighetstekniker, Stena Fastigheter Stockholm AB

Utvärdera energieffektiviseringsförslag

Under kursen lär du dig att utföra beräkningar på exempelvis byte till mer energieffektiv belysning, minskade drifttider, justering av ventilationsflöden, värmeåtervinning, värmepumpar, kylmaskiner och sänkta framledningstemperaturer.

Även olika ekonomiska kalkyler, t.ex. livscykelkalkyler behandlas i kursen för att kunna utvärdera olika alternativ med hänsyn till livslängd, investeringskostnader, underhållskostnader och driftkostnader.

Efter kursen kommer du att kunna:

  • Bistå vid energikartläggning av en fastighet.
  • Arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan
  • Utveckla förbättringsförslag avseende energieffektiviseringsåtgärder
  • Utvärdera potentialen för olika energieffektiviseringsförslag med hjälp av beräkningar inom belysning, ventilation, värmepumpar samt värme- och kylsystem

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom fastighetsteknik. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter kursen har du färdigheter i

  •  Att göra sammanställningar och rapporter utifrån förbrukningsdata.
  •  Att felsöka olika system i en byggnad för en ökad energieffektivisering.
  • Att identifiera energisparande och energieffektiviserande åtgärder.
  • Att upprätta en livscykelkalkyl för en installation eller energieffektivisering.

 

 

Upplägg

Kursen är kostnadsfri. Den vänder sig till dig som har erfarenhet inom fastighetsteknik. Upplägget är  flexibelt och gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Ansökningsperiod: 1 mars – 5 april, 2022
Antagningsbesked: 6 april, 2022
Kursstart: 20 april, 2022
Kurslängd: 6 veckor, 1 dag i veckan.
Studietakt: 100 %

Tid: onsdagar 09.00 – 16.00  (inkl. pauser och uppehåll för lunch) detta gäller föreläsningsdagarna.

Handledning från föreläsare: tisdagar kl.13.00-15.00. Ej obligatoriskt, utan mer om kursdeltagaren har frågor eller funderingar om innehållet i kursen

Utbildningsansvarigtid: Onsdag kl.11.00-12.00. Ej obligatoriskt, utan mer om man har frågor eller funderingar om upplägget gällande kursen

Plats: Digitalt

Behöver: Dator och uppkoppling, papper och penna.

Kursmaterial: Kursdeltagaren får det material som behövs via kursen. Inga kostnader för detta material.

Intyg: Varje deltagare som avslutar kursen med godkänt får ett intyg.

Övrigt: Föreläsningarna och materialet ligger digitalt om man skulle vara sjuk eller behöva lyssna igen. Kursen är kostnadsfria. Den egna självstudietiden uppskattas till ca 3 timmar/veckan.

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm. Utbildningen innehåller studieuppgifter  i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

 

 

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med fastighetsteknik omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Skicka din e-post så får du information om när kursen startar och när du kan söka till den
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /