Fastighetstekniker

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 28 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod 15 feb-15 maj 2020. Skolstart hösten 2020.
Utbildningsledare: Ebba Clausen ebba@jei.se

Specialist på drift, skötsel och underhåll

Att jobba som fastighetstekniker är ett av de mest omväxlande och roliga jobb man kan ha. Du har ofta fullt ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.

Över 10 000 nya medarbetare efterfrågas av fastighetsbranschen de närmaste tio åren. Och fastighetstekniker är en av de yrkesroller där behovet är störst.

Vad gör en fastighetstekniker?

Som fastighetstekniker har du ansvar för drift, skötsel och underhållet av fastighetens olika system. Kort sagt, du ser till att både fastigheten och de som vistas i den mår bra. Du kan vara verksam i bostadshus, företagskomplex men även i offentliga byggnader som till exempel skolor, simhallar och idrottsanläggningar.

Arbeta med avancerad teknik

Dagens fastigheter innehåller mycket mer teknik än bara för 10 år sedan. Det innebär att du som fastighetstekniker dagligen arbetar med avancerade datasystem för att underhålla, justera och reparera. För att klara av ditt arbete bör du därför ha ett stort teknikintresse.

Exempel på arbetsuppgifter som fastighetstekniker:

 • Du sköter om värme- och ventilationssystem
 • Du ansvarar för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.
 • Du hanterar datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt och energieffektivt.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, ByggVesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Värmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som

 • Fastighetstekniker
 • Drifttekniker, fastighet
 • Servicetekniker, fastighet
 • Energitekniker, fastighet

Utbildningens innehåll

Fastighetstekniker

400 Yh-poäng

Affärsmannaskap för tekniker

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla hur fastighetsekonomi, entreprenörskap, inköp och försäljning påverkar ett fastighetsföretag och yrkesrollen

Arbetsmiljö och säkerhet

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om vilka arbetsmiljörisker som är förknippade med yrkesrollen samt förmåga att arbeta med skadeförebyggande åtgärder.

Driftteknik

40p / 8v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för drift av fastighetstekniska system och dess komponenter samt förmåga att tillämpa driftoptimering för att uppnå förbättrad energieffektivitet i fastigheten.

Elteknik

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla teorin kring elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Målet med kursen är att den studerande ska uppnå utbildningskravet avseende begränsad behörighet, B, för elinstallationer.

Energieffektivisering och hållbar utveckling

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Fastighetsautomation

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för att uppnå ökad energieffektivisering.

Fastighetsteknik 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för
klimatkontroll i yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.

Fastighetsteknik 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för energieffektivisering och inomhusklimat samt förmåga att utforma fastighetens installationer med hänsyn till dessa.

IT-system

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt grundläggande förmåga att hantera kalkylprogram.

Juridik för tekniker

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet förhållningssätt till de juridiska villkor som påverkar yrkesrollen som
Fastighetstekniker.

Kommunikation och projekt som arbetsform

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projekt som arbetsform kan tillämpas för att nå målen samt förmåga att tillämpa olika kommunikativa strategier i yrkesrollen som Fastighetstekniker.

Lärande i Arbete (LIA) 1

45p / 9v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom energitekniska anläggningar i fastigheter.

Lärande i Arbete (LIA) 2

45p / 9v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom mät-, styr- och reglersystem samt modern fastighetsautomation.

Lärande i Arbete (LIA) 3

45p / 9v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens inom drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.

Underhållsteknik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för fastighetsunderhåll och förmåga att anpassa underhållsarbetet för en god ekonomisk drift.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Fastighetstekniker

 • Praktisk ellära 100p, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Matematik B/2a, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

OBS! Om du saknar praktisk ellära 100 poäng erbjuder vi preparandkurser (3 veckor) utan kostnad. Efter genomförd och godkänd kurs garanteras du en plats på utbildningen Fastighetstekniker.
Mejla antagning@jei.se för mer information.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan enligt grundläggande/särskild behörighet till den eller de utbildningar du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens.
Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. Vill du söka via reell kompetens, läs mer här >>

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. John Ericsson Institutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att John Ericsson Institutet kan bedöma den på rätt sätt.Vill du söka via fri kvot, läs mer här >>

Terminstider

År 2018-2020
HT 2018 27/8 – 11/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 14/1 – 31/5 20 veckor 100 poäng
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 29/5 20 veckor 100 poäng

År 2019-2021
HT 2019 09/9 – 10/1 2020 18 veckor 90 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 08/1 2021 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 14/5 18 veckor 90 poäng

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /