”LIA-praktik är något alla företag bör satsa på”

Andreas Engberg är regionchef på Sustend AB. Han fick in foten i fastighetsbranschen när han gjorde LIA-praktik och förstår de stora fördelarna för både företag och studerande.

Vad gör Sustend AB?

– Sustend AB är verksamma inom fastighetsbranschen och sysslar främst med underhållsplanering samt projektledning. Våra kunder finns inom alla områden från bostadsrättsföreningar till kyrkor.

Hur går det för branschen?

– Det går mycket bra för oss, trots Corona. Inom till exempel underhållsplanering är vi bokade till långt in på våren. Ingen har behövt gå ner i tid eller lön tvärtom är vi i behov av rekrytering.

Finns det några utmaningar?

– Fastighetsbranschen som tidigare kan anses ha varit grå, långsam och lite tråkig har blivit mer snabbrörlig. Det är viktigt att man hänger med och klarar förändringarna. Vi ligger i framkant vad gäller det digitala, som är en av de viktigaste delarna. Det kommer hela tiden nya system och modeller som man måste anpassa sig till.

Är det ett generationsskifte på gång?

– Absolut. Många i branschen går i pension nu, vilket ger ett skifte. Men jag tror att det är viktigt med en sund övergång där de äldres gedigna erfarenhet skickas vidare till de unga som gärna vill springa. Den äldre generationen kan säkerligen också lära sig mycket av den yngre generationen, som besitter en stor digital kompetens. Här är en mix av båda generationerna viktigt. Man lär sig av varandra.

Hur ser jobbmöjligheterna ut?

– Branschen har ett enormt behov av folk med digital kompetens. Fastigheterna måste underhållas oavsett vad som händer i världen. Det kommer troligtvis vara stabilt lång tid framåt. De unga från Yrkeshögskolan kan få ett stort ansvar och en snabb utveckling eftersom de kommer med nya friska grepp och kunskaper. Det finns stor efterfrågan på nya tankar och idéer.

Hur samarbetar ni med John Ericsson Institutet?

– Jag sitter med i ledningsgruppen för utbildningen Fastighetsförvaltare i Göteborg. Jag håller även i föreläsningar om underhållsplanering. Jag brukar göra några praktiska övningar där de studerande får ta reda på hur husen mår och vad som har hänt med dem historiskt. Det är ett roligt och givande samarbete. Sedan så tar vi självklart emot LIa-praktikanter.

Vad är dina tankar om LIA?

– Lia är det riktigt starka kortet med yrkeshögskoleutbildningar. De studerande får direkt in en fot in i branschen. Jag mötte nyligen en studerande som efter sin teoretiska utbildning på högskola valde en yrkesutbildning. Bra betyg för YH-branschen.

”Ta emot en LIA-praktikant innebär inte bara hjälp för stunden utan du kan hitta en framtida kollega.”

Vad innebär det att sitta i ledningsgruppen?

– Målet är att hela tiden vässa utbildningen och anpassa innehållet. Vi som sitter i ledningsgruppen är ju yrkesverksamma och kan lokalisera de framtida kompetensbehoven och snabbt göra förändringar. Man måste vara engagerad men det är inte ansträngande. Det är även trevligt att träffa branschkollegor och utbyta erfarenheter.

Vad innebär det att var LIA-handledare?

– Jag och många kollegor har själva gjort LIA så vi vet värdet av att lägga tid på praktikanten. Man måste dock tänka på att den som är handledare har tid, så att det blir verkningsfullt. Incitamentet är ju mer tid man lägger på studenten desto mer får man tillbaka.

Tar ni emot studerande på LIA och hur många?

– Vi har en strävan att ta emot 1 person per termin i Göteborg. Att ta emot studerande på LIA är den bästa rekryteringen man kan göra. Vi har totalt genom åren anställt ungefär 8 personer efter LIA-praktiken. Jag är en av dessa, så jag vet hur det är från båda hållen. Ta emot en LIA-praktikant innebär inte bara hjälp för stunden utan du kan hitta en framtida kollega.

Råd till företagen i Göteborg?

– Se det som en provanställning. Det är viktigt att tänka på att praktikanten får relevanta uppgifter. LIA ska inte användas till att göra allt det som man inte vill göra. Lär upp personen i det dagliga arbetet. Lägg ner lite tid så har du kanske en ny kollega på heltid eller någon som kan jobba lite extra. Det är även väldigt givande att föreläsa. Tveka inte att kontakta skolan och starta ett samarbete.

Tips till studenterna? 

– Viktigt att man är noga med att välja vilka företag man gör sin praktik på. Välj ett företag som du faktiskt kan tänka dig att arbeta på i framtiden. Ställ mycket frågor. Våga ta initiativ och visa framfötterna.

Läs mer här om YH-utbildningen Fastighetsförvaltare

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /