Här är utbildningarna med störst jobbchanser

Fastighetsbranschen växer – och skriker efter utbildad arbetskraft.På John Ericsson Institutet (JEI) utbildas fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsingenjörer och de har en ljus arbetsmarknad.

Sverige och stora delar av västvärlden förutspås gå in i en lågkonjunktur de kommande åren. Men en bransch som tycks trotsa det är fastighetsbranschen.
I Sverige drivs den på av ökad befolkning och en urbanisering, och den leder till ett stadigt fastighetsbyggande.

Stort behov av utbildad arbetskraft
Därför är branschen också i behov av utbildad arbetskraft som fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsingenjörer som kan underhålla fastigheterna. Behovet drivs också på av stora pensionsavgångar de kommande åren, nya krav på miljö- och klimatmål och nya tekniska lösningar som kräver ny kunskap.

På yrkeshögskolan John Ericsson Institutet, JEI, utbildas alla tre yrkesroller.
– Fastighetsbranschen behöver anställa tusentals utbildade personer de kommande åren, så efter examen finns det väldigt goda chanser att få fast jobb, säger Örnulf Klang, kommunikationsansvarig på skolan.

Yrkeshögskola
JEI är en yrkeshögskola. Det innebär att utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med företag och organisationer i branschen.
–Representanter från fastighetsbranschen sitter med i ledningsgrupperna för varje utbildning för att säkerställa att studenterna får exakt den kompetens som efterfrågas, säger han.
Det betyder att branschen har stor möjlighet att påverka utbildningarna för att kunna tillgodose behovet av arbetskraft – vilket också skapar väldigt goda chanser för studenterna att få jobb efter examen.

Många olika sökanden
Till JEI kommer sökanden direkt från gymnasiet, men också de som studerat något annat på högskolenivå.
– Vi har sökande som läst mer generella ämnen på universitet men haft svårt att få jobb. Då kommer de hit för att de vet att de får en efterfrågad yrkesroll, säger Örnulf Klang.
Ytterligare en kategori sökanden är de som varit yrkesverksamma i flera år, men bestämt sig för att klättra i karriären eller testa något nytt. Många sökande är också kvinnor.

Mycket praktik
Under utbildningen på JEI varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att upp till en tredjedel av utbildningen sker ute på ett branschföretag. Redan här skapas en stark relation till en framtida arbetsgivare och det slutar ofta med en fast anställning efter examen.
– Våra studenter får helt enkelt en rolig studietid och en kvalificerad utbildning som oftast leder till ett bra jobb. Det kan inte bli bättre, säger Örnulf Klang.

JEI finns i både Stockholm och Göteborg. Utbildningarna är upp till 2,5 år långa, och studiemedelsberättigande. Antagning sker på gymnasiebetyg eller arbetslivserfarenhet.

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /