Gillar du problemlösning ska du utbilda dig till VA-Ingenjör

Johan da Rosa Jansson jobbar som VA-ingenjör på projekteringssidan och stortrivs. Han gillar problemlösning och att jobbet innebär så varierade arbetsuppgifter. Men han klarar inte av alla jobb själv, det behövs många, många fler som vill jobba som VA-ingenjörer i Göteborg.

Vad gjorde du innan du blev VA-ingenjör?

– Massor av saker. Läste sjöfart på gymnasiet, men kände att det inte var min grej. Sedan blev det värnplikt som ingenjörssoldat i Eksjö. Efter det jobbade jag på ett bolag som hyr ut teknik till stora evenemang. Sedan flyttade jag till Brasilien i ett år. Kom tillbaka och filéeade fisk i fem år, sa jag att jag är Göteborgare? Efter det hittade jag en yh-utbildning som verkade intressant och fick jobb redan under andra praktikperioden. Och nu sedan vintern 2021 är jag här på Ramböll som biträdande VA-ingenjör.

Behövs det fler VA-ingenjörer i Göteborg?

– Oh ja. Det lokala VA-nätet kommer alltid vara i behov av underhåll och nu när Göteborg växer så mycket kommer även nya områden projekteras fram. Även de befintliga ledningarna behöver dimensioneras upp och byggas ut. Det saknas väldigt många människor med VA-kompetens. Det är ett generationsglapp och en period där folk inte söker till yrket. Så det behövs många, många fler.

Vi måste hela tiden tänka framåt.

Finns det några utmaningar för branschen?

– Tja, klimatförändringarna gör att dagvattnet måste dimensioneras för stora mängder nederbörd. Hur ska vi klara av att hantera det? Ska vi magasinera eller fördröja det ovan mark på grönytor? Vi måste hela tiden tänka framåt.

Kan man tänka grönt och hållbart?

– Intressant fråga. En stor utmaning är att man vill bygga grönt och vara miljömedvetna när det gäller till exempel förläggningsmetoder av ledningar så som: schaktning, styrdborrning och rörtryckning, men hur det ska finansieras? Många beställare har tänket att utföra gröna arbeten men att det ibland kan vara budgeten som sätter stopp. Vilket är förståeligt.

Vi föreslår alltid gröna alternativ, men någon måste betala. Stora beställare har en tendens att vilja hålla nere kostnaderna, där vi vill dimensionera större och mer hållbart. Vi jobbar för en hållbar framtid.

Man kan jobba på entreprenad, alltså ute på bygget eller på projektsidan, där man sitter inne och planerar.

Vad gör man som VA-ingenjör?

– Man kan jobba på entreprenad, alltså ute på bygget eller på projektsidan, där man sitter inne och planerar. På vissa mindre ställen kan man jobba på båda sidorna. Jag arbetar med projektering och det är varierade uppgifter. Alla projekt liknar naturligtvis varandra, men det är alltid nya problem som ska lösas. Vilket är bästa vägen för ledningarna i det här projektet? Ibland måste det utredas för att ta fram den bästa lösningen. Ibland måste vi också anpassa oss till befintliga förhållanden. Hur ligger ledningarna idag och hur ska vi komma runt eller interagera med dessa? Det är mycket problemlösning, vilket är roligt.

Hur är det att jobba med avlopp?

– Haha. Jag som sitter på projekteringssidan och kommer inte i närheten av några avlopp. Kanske öppnar en stillvattenbrunn någon gång. Om jag säger så här: man får lena händer här på kontoret.

Vad är det bästa med jobbet?

– För min del är det att jag kommer i kontakt med många människor från många olika teknikområden. Jag lär sig alltid något nytt och gillar att prata med folk och diskutera med kollegor och leverantörer.

Vilka personer passar som VA-ingenjörer?

–Man måste vara nyfiken och orädd för att fråga, det är mycket att lära sig om man är ny i branschen. Det är viktigt att man är driven och kan söka upp information. Det går heller inte att gissa eftersom det finns så otroligt många olika typer av material och lösningar. Det gäller att våga prata med fabrikörerna om deras tekniklösningar, för att hitta det optimala.

Yrkeshögskola fungerade väldigt bra för mig. Jag gillar verkligen att man får komma ut och göra praktik på arbetsplatserna.

Hur är det att läsa på en yrkeshögskola?

– Yrkeshögskola fungerade väldigt bra för mig. Jag gillar verkligen att man får komma ut och göra praktik på arbetsplatserna. Det gör att man tidigt kan känna vad som passar en bäst; entreprenör eller konsult. Gillar verkligen att man lär sig när man arbetar och inte bara i skolan. YH är en otroligt bra väg till jobb. Många klasskompisar fick jobb under praktiken och jag fick mitt här på Ramböll under praktikperiod två.

Stoltaste projektet hittills?

­– Ett projekt i ett område där jag själv är uppvuxen i, där vi säkrade upp en spillvattenledning för ett större område på Hisingen både för befintliga hushåll och för framtiden. Med tanke på dess omfattning av anslutande ledningar var det många utmaningar med att säkerställa att samtliga anslutande ledningar anslöts på en bra nivå utan att påverka huvudlednings egen lutning. Vi blev tvungna att frångå beställarens projekteringsanvisningar vilket är viktigt att man meddelar i tid. Det gick bra och var väldigt lärorikt. Är även inblandad i byggena vid Östra Masthuskajen, vilket är riktigt mäktigt.

Rekommenderar du att jobba som VA-ingenjör?

– 100 procent. Det är ett givande yrke där man får vara med och bidra till en fungerande infrastruktur som man ofta tar för givet. Jag gillar när det är lite klurigt och att hitta lösningar. Det är skönt att komma till jobbet och få sätta igång. Rekommenderar verkligen jobbet om du är en person som kan tänka nytt och hitta lösningar på röriga problem.

Här kan du läsa mer om YH-programmet VA-Ingenjör

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /