För oss är LIA ett strategiskt kompetensarbete

Tobias Kristiansson är stabschef på Castellum Väst och har skapat ett system för tar emot LIA-praktikanter. Resultaten är extremt positiva och är nu en viktig del av rekryteringsprocessen.

Vad gör Castellum?

– Castellum Väst är en av Sveriges största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Varje dag går cirka 250 000 människor till jobbet i våra fastigheter och börsvärdet är ca 100 miljarder.

Vilka utmaningar finns?

– Historiskt har vår bransch varit lite långsam. Men nu rusar det fram. Det pågår en snabb utveckling inom hållbarhet och digitalisering som till exempel Ai, robotics och smarta hus. Det ställer mycket högre krav på oss som fastighetsägare. Vi måste förstå våra kunder och deras behov på ett helt annat sätt än tidigare. Till exempel har vi många tillväxtbolagen som kunder och det ställer höga krav på flexibilitet.

Krävs det nya kompetenser?

– Det har aldrig hänt så mycket inom branschen som det händer nu.  Som en följd av det  ökar ju självklart kraven på kompetens. Helt nya roller växer fram som till exempel logistikexperter för att bättre förstå vissa segment och vi har även hand om driften på en flyplats med allt vad det innebär.

Hur samarbetar ni med JEI?

– Sedan ca 2 år sedan samarbetar vi med några utvalda yrkeshögskolor i regionen. Tidigare fanns det inget systematiskt sätt att jobba med skolorna och LIA. Efter beslut i vår ledningsgrupp i regionen skapade vi ett LIA-system eftersom vi ser ett stort värde att ligga nära utbildningarna för att fånga upp talangerna i branschen. Jag och kollegor föreläser även på det på de flesta skolorna.

Hur ser ni på LIA?

– För oss är LIA ett strategiskt kompetensarbete och att satsa på praktikanter är ett beslut hög upp i ledningen. LIA gör att vi blir säkrare i rekryteringsmomentet eftersom vi redan har god kännedom om vem personen vi anställer är. Kvalitet är ett av våra ledord och vi har en väl fungerande arbetsmodell. Till exempel får alla som kommer på första LIA-perioden får alltid en utbildade handledare. Vid senare LIA-perioder så får de studerande olika typer av uppdrag.

Hur många tar ni emot på LIA?

– Vi tittar noga på hur många vi kan ta emot varje termin och anpassar det för att hålla hög kvalitet. Engagemanget från våra medarbetare är superstort. Hittills har vi tagit emot 8-9 praktikanter per termin. Vi är cirka 80 anställda i vår region så det borde vara någon form av rekord.

Anställer ni efter LIA-perioden?

–Många som kommer hit har gjort väldigt värdefulla arbeten. Under de 2 åren som vi har arbetat strukturerat med LIA har vi anställt 7 av praktikanterna. Vi viker dessutom alla sommarjobb för de som har gjort LIA hos oss. Det är en extremt viktig rekryteringskanal för oss och vi är extremt nöjda. Vi har faktiskt anställt en talang som inte har tagit examen ännu, han jobbar några timmar i veckan, för att hinna med skolan också.

Har du några tips till företagen i Göteborg?

– Företagen ska verkligen öppna upp för möjligheten att prova nästa generation av talanger. Vi har även ett ansvar att ge de studerande en bra bild av branschen. Många frågar om det är ansträngande, då svarar jag ibland. Är det utvecklande? Varje gång!

Har du några tips till de som studerar?

– Grattis ni har valt en fantastiskt intressant bransch. Den är Inkluderande och händelserik. Du behövs och nya synsätt efterfrågas. I fastighetsbranschen kan du påverka hur vi alla lever våra liv. När du kommer ut på LIA, ifrågasätt så mycket du orkar. Då utvecklas både vi och du.

Läs mer om utbildningarna på JEI här

 

 

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /