Hållbar utveckling inom fastighetsbranschen

Kort YH-kurs 10 veckor 50 Yh-poäng
Distans
100 %, helfart. Ansökningsperiod: 2023-07-05--2023-10-01
Studieperiod: 2023-10-16--2023-12-22
Utbildningsledare: Mårten Odhner marten@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se
Distans + Kostnadsfri + CSN

Ger efterfrågad och avgörande kompetens

En kort kurs som ger dig starkt efterfrågad kunskap inom hållbar utveckling för bygg- och fastighetssektorn. Du lär dig mer om miljöcertifieringar, regler och lagar, klimatberäkningar samt hur materialval påverkar resursförbrukning och klimatpåverkan. En kort kurs som stärker din och ditt företags konkurrenskraft.

Miljöpåverkan inom bygg- och fastighetsbranschen

Hållbarhet får ett allt större fokus för företag och organisationer inom fastighetsbranschen. En central del i detta är att utveckla metoder för att mäta klimat- och miljöpåverkan under en byggnads hela livscykel. Men det saknas kompetens för att tillämpa en övergripande hållbarhetsfilosofi, problematisera kring energieffektivisering och klimatomställning samt bistå med rådgivning gällande miljöcertifiering. Här är kursen som lär dig detta!

Efterfrågad kompetens

Kursen bidrar till up-skill inom området och förutsätter yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen. Du stärker din befintliga yrkeskompetens inom fastighetsbranschen med kunskaper kring hållbarhet, så att du kan ta ett ökat ansvar för företagets hållbarhetsarbete. Den här kursen kan öppna upp nya karriärmöjligheter och dessutom förbättra dina dina löne- och anställningsutsikter.

Långsiktig lönsamhet

Hållbara fastighetsprojekt och byggnader är ofta mer kostnadseffektiva på lång sikt. De kan minska energi- och underhållskostnader och öka fastighetens värde. Genom att lära dig mer om hållbar utveckling kan du hjälpa din organisation och dina uppdragsgivare att fatta beslut som gynnar deras ekonomi.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om:

 • Hållbar utveckling kopplat till fastighetsbranschen.
 • Agenda 2030 och de globala målen ur ett branschperspektiv.
 • Trender och omvärldskrav inom fastighetsbranschen.
 • Miljöcertifieringssystem samt olika märkningar av byggnader.
 • Regelverk som gäller i Sverige för hållbart byggande och ha en grundläggande förståelse för miljöcertifieringar både för befintliga och nyproducerade byggnader.
 • Vad en klimatberäkning innebär och dess metodik.
 • Hur återbruk i byggprojekt tillämpas för att minska klimatpåverkan i
  fastighetsbranschen.
 • Hur väl en fastighet uppfyller samhällets och verksamhetens mål inom hållbar utveckling och att föreslå åtgärder för att nå målen.
 • Hur hållbart byggande kan implementeras i hela byggprocessen samt förvaltningsprocessen.
 • Hur materialval påverkar resursförbrukning och klimatpåverkan under en byggnads livscykel.
 • Miljöcertifieringar och miljöbyggnader, exempelvis Miljöbyggnad, Svanen, LEED, FEBY, Well och BREEAM.

En kurs som alla vinner på

Den här korta Yh-kursen Hållbar utveckling inom fastighetsbranschen kan hjälpa dig att anpassa dig till ett föränderligt affärsklimat, minska miljöpåverkan, öka lönsamheten och stärka din konkurrenskraft på marknaden. Det är en investering i både din egen kompetens och i en mer hållbar framtid för fastighetsbranschen och samhället som helhet.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetensutveckling på LinkedIn

Alla studerande på våra korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Yrkeserfarenhet: 1 år heltid. Dokumenterad yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen – fastighetsförvaltning, utveckling, projektledning – privat och offentlig sektor.

Innehåll

Delmoment 1. Introduktion – Hållbarhet inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan, med ökade utsläpp av växthusgaser, kväveoxider, partiklar, avfall, energi- och kemikalieanvändning. Ökad medvetenhet hos kunderna och en omfattande lagstiftning ställer allt högre krav på miljö och hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. Kursen syftar till att deltagaren skall få en helhetsförståelse för hur fastigheterna påverkar miljön och vad fastighetsägaren kan göra för att leva upp till kraven från myndigheter och kunder.

Delmoment 2. Hållbarhet i bygg- och fastighetsprojekt

Syftet med kursen är att deltagaren skall få kunskap om social hållbarhet i byggprojekt
samt hur fastighetsförvaltning i traditionell mening kan förvandlas till en i miljöhänseende föredömlig förvaltning med utgångspunkt i hållbar utveckling.

Delmoment 3. Certifiering, ledning och strategi

Kursen syftar till att belysa fastighetsbranschens betydelse för en hållbar utveckling och ger kunskaper om olika miljöcertifieringssystem som finns för hållbart byggande i Sverige.

Upplägg

Ansökningsperiod: 2023-07-05–2023-10-01
Studieperiod:
2023-10-16–2023-12-22

Kostnadsfri

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam.

På distans

Kursen bedrivs på distans med ett utbildningspass per vecka. Kursen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN

Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Tider för kursen Hållbar utveckling i fastighetsbranschen

Vecka/dag                              tid

V42

Upprop  Mån 16/10            10:00- 11:00

Tis 17-okt                            09:00-13:00

Tor 19-okt                           09:00-13:00

V43

Tis 24-okt                            09:00-13:00

Tor 26-okt                           09:00-13:00

V44

Tis 31-okt                            09:00-13:00

Tor 02-nov                          09:00-13:00

V45

Tis 07-nov                           09:00-13:00

Tor 09-nov                          09:00-13:00

V46

Tis 14-nov                           09:00-13:00

Tor 17-nov                          09:00-13:00

V47

Tis 21-nov                           09:00-13:00

Tor 23-nov                          09:00-13:00

V48

Tis 28-nov                           09:00-13:00

Tor 30-nov                          09:00-13:00

V49

Tis 05-dec                           09:00-13:00

Tor 07-dec                           09:00-13:00

V50

Tis 12-dec                           09:00-13:00

Tor 14-dec                           09:00-13:00

V51

Tis 19-dec                           09:00-13:00

Tor 21-dec                           09:00-13:00

Fre 22-dec                          10:00-11:00

Avslutning

 

Ansökan

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /