EU:s taxonomi

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Studietakt 50 %, halvfart
Planerad start aug 2024
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se
Distans + Kostnadsfri + CSN

Efter avslutad kurs kan du självständigt leda förändringar inom organisationer för att anpassa sig till EU:s taxonomi. Du kan även implementera EU:s taxonomi inom en organisation eller för specifika projekt.

Vad är EU-taxonomi?

EU-taxonomi är utformad för att främja hållbara investeringar och är en central del av EU:s åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och främja en grön omställning. Genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt och ekonomiskt hållbara verksamheter kan investeringar lättare identifieras och jämföras.

Vad lär man sig på kursen?

Kursen ger dig bred allmänkunskap och förståelse för EU:s Taxonomi och dess roll. Du får även grundläggande kunskaper om lagstiftning, förordningar och regelverk som ligger till grund för EU:s taxonomi såsom SFDR, NFRD och CSRD. Efter kursen har du färdigheter och kan identifiera samt analysera hållbara investeringar och verksamheter, samt att rapportera på detta i enlighet med gällande lagstiftning.

Utbildningsmoment:

– Introduktion till EU:s Taxonomi

– EU:s gröna giv och målen för hållbar utveckling.

– Grundläggande principer och strukturen av taxonomin.

– De Sex Miljömässiga Målen

– Tekniska Screeningkriterier

– Do No Significant Harm-principen (DNSH)

– Rapportering och Transparens

– Lagstiftning och Reglering (SFDR, NFRD/CSRD och andra

relevanta EU-direktiv och regelverk)

– Framtidsperspektiv och Utveckling

Agenda 2030

Kursen EU:s taxonomi ger dig verktygen att inte bara förstå utan också aktivt bidra till att uppnå ett flertal av de globala målen i agenda 2030.  Kunskapen om EU:s taxonomi är avgörande för att säkerställa att finansiella flöden stöder en hållbar ekonomisk utveckling som är i linje med Agenda 2030.

Den här utbildningen är väldigt passande gentemot kommande lagkrav och omställningar som vi ser inom hållbarhet”, Anna Helsström, Ekonomichef, Part Fastighetsförvaltning.

Efter avslutad utbildning har du följande kompetenser:

  • Förmåga att tillämpa EU:s taxonomi i praktiken, inklusive bedömning av investeringar, produkter och projekt ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Kompetens att självständigt fatta informerade beslut baserade på taxonomins kriterier, med beaktande av både finansiella och hållbarhetsmässiga aspekter.
  • Kompetens i att identifiera och lösa utmaningar relaterade till implementeringen av EU:s taxonomi inom en organisation eller för specifika projekt
  • Förmåga att leda och främja förändringar inom organisationer för att anpassa sig till och dra nytta av EU:s taxonomi.

Efterfrågad kompetens

Ett av huvudsyftena med EU-taxonomin är att öka transparensen och underlätta jämförbarheten mellan investeringar och ekonomiska aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv. Om kompetensen för att tillämpa taxonomin saknas, undermineras dessa mål, vilket gör det svårare för investerare att fatta informerade beslut.

Företag som inte kan rapportera korrekt enligt EU-taxonomins krav riskerar att inte följa gällande lagstiftning och kan utsättas för rättsliga konsekvenser, böter och andra sanktioner. Detta kan även leda till förlorat förtroende från investerare, kunder och andra intressenter.

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Flexibelt upplägg

Kursen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle. Kursen går med fördel att kombinera med att arbeta då den går på halvfart

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Engelska 6

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

  • 1 år heltid. Dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete inom ekonomi/finans, juridik/compliance, hållbarhet eller företagsledning. Ska styrkas med arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande.

Upplägg

Studieperiod: Kommer senare. planerad start aug 2024

Kostnadsfri:  Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam.

På distans

Kursen bedrivs på distans med ett utbildningspass per vecka. Kursen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN

Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata