Återbruk och cirkularitet inom bygg och fastighet

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Studietakt: 50 %, halvfart
Studieperiod: 30 sep – 20 dec. Ansökan stänger: 16 sep.
Utbildningsledare: Mårten Odhner marten@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se
• Distans • CSN • Kostnadsfri 0:-

Ekonomiskt, effektivt och hållbart

Kursen ger dig spetskunskaper i bland annat kravställning på material för att uppnå företagets hållbarhetsmål och riktlinjer för miljöarbete. Dessutom kommer du få kunskaper om vilka juridiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till.

Den här korta kursen är kostnadsfri och riktar sig mot företag och personal som jobbar på beställar- och utförarsidan inom bygg- och fastighetsbranschen.

Cirkulära metoder

Byggsektorn är en av de industrierna med störst miljöpåverkan. Därför är det angeläget att byta till cirkulära metoder för att minska sektorns ekologiska avtryck. Återbruk inom fastighet och bygg innebär att material som cement, tegel, och tekniska installationer prepareras och används igen vid renoveringar och nybyggen. Detta minskar både mängden avfall och mängden energi och naturresurser som behövs.

Ökar kunskapsnivån

Många företag och kommuner har fått upp ögonen för de positiva aspekterna av återbruk både ekonomiskt och hållbarhetmässigt. Dock saknas det kunskaper och fungerande processer. Den här kursen ökar kunskapsnivån och möjliggör för en hållbar förvaltning och användning av världens naturresurser.

Många vill men ingen vet hur. Återbruk är alltså en angelägen fråga men det saknas kunskaper och kompetens i hur man ska gå till väga, säger Sabine Barth på WSP.

Du får kunskaper, färdigheter och kompetenser som anses vara särskilt viktiga för att  effektivt kunna ställa om till återbruk:

 • Materialkunskap (vilket material lämpar sig för återbruk)
 • Hur man ställer krav till olika aktörerna som är inblandat i ett bygge (eller en renovering eller rivning).
 • Veta var och hur man beställer återbrukat material.
 • Veta vem som tar ansvar för det återbrukade materialet.
 • Kunskap om hur man lämnar material som ska återbrukas.

På ett övergripande plan ner på detaljnivå

Kursen ger kunskaper både på ett övergripande plan och på detaljnivå. Målet är ge en grundläggande förståelse för återbruk och ge de verktyg som behövs för att kunna arbeta resurseffektivt och i längden även spara pengar.

Vad lär du dig?

Du lär dig vilka fördelar det innebär att återbruka material i stället för att slänga och köpa nytt. Du lär dig hur processerna ser ut från rivning och tillvaratagande av material till nybyggnation och hur man kan använda sig av återbrukat material. Dessutom kommer du få kunskaper om vilka juridiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Till exempel vem som är ansvarig för återbrukat material och hur man skriver avtal som innefattar återbrukat material.

Klimatberäkningar

Kursen kommer även innefatta exempel på fungerande verksamheter, plattformar och nätverk inom området och hur man kan ta med återbrukat material i klimatberäkningar. Avslutningsvis får de studerande skriva ett projektarbete där de får implementera sin nyförvärvade kunskap.

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Flexibelt upplägg

Kursen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle. Kursen går med fördel att kombinera med att arbeta då den går på halvfart

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kursen ger följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 • Cirkulärt byggande, cirkulär materialhantering och återbrukets klimatbesparingspotential.
 • Hur man skriver en processbeskrivning för återbruk.
 • Återbruk av tekniska installationer.
 • Urval och uppdelning i olika material segment och process för respektive segment.
 • Hur man hanterar återbrukat material i byggprocesser.
 • Digitala verktyg för att köpa och sälja material.
 • Bolagsstrategier för återbruk.
 • Hur man kan ta med återbrukat material i klimatberäkningar.
 • Juridiska aspekter av återbruk inklusive upphandlings- och ansvarsfrågor.
 • Ekonomiska aspekter av återbruk inklusive kommersiella förutsättningar för återbruk.
 • Hur man använder återbrukskedjan effektivt.
 • Avgöra vilka material lämpar sig för återbruk.
 • Skriva avtal som innefattar återbruk och ta med återbruk i klimatberäkningar.
 • Skapa en återbruks policy för sitt företag/verksamhet.
 • Att självständigt driva återbruksprocesser vid rivning, nybyggnad och renovering

Upplägg

Kursen är kostnadsfri och framtagen för dig med dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete inom fastighets- eller byggbranschen. Erfarenheten kan även omfatta andra yrkesroller med kännedom om entreprenader, underhåll, renoveringar eller rivningar.

Upplägget är flexibelt och gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.
Studieperiod: HT 2024
Kostnad: Kostnadsfri (0 kr)
Kurslängd: 12 veckor
Studietakt: 50 %, halvfart
Plats: Digitalt

Behöver: Dator och uppkoppling, papper och penna.
Kursmaterial: Kursdeltagaren får det material som behövs via kursen.
Intyg: Varje deltagare som avslutar kursen med godkänt får ett intyg.
Övrigt: Föreläsningarna och materialet ligger digitalt om man skulle vara sjuk eller behöva lyssna igen. Kursen är kostnadsfri.

Upplägg 

Lektioner: tisdagar 09:00-12:00
Handledningstid: meddelas vid kursstart
Tid Utbildningsledare: torsdagar 13:00-14:00

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm. Utbildningen innehåller studieuppgifter  i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Vi har anpassat kursens innehåll och upplägg till fastighets- och byggbranschens behov. Till exempel är det viktigt för företagen med flexibilitet och relevans. Kursen är på deltid och man kan gå den parallellt med arbetet. På så sätt kan man också använda kunskaperna man får direkt i det dagliga arbetet.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Yrkserfarenhet: Dokumenterad yrkeserfarenhet (minst 1 år halvtid) från arbete inom fastighets- eller byggbranschen. Erfarenheten kan även omfatta andra yrkesroller med kännedom om entreprenader, underhåll, renoveringar eller rivningar. Yrkeserfarenheten ska styrkas med arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande.

Ansökan

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata