Klimatsäkra fastigheter

Kort YH-kurs 16 veckor 40 Yh-poäng
Distans
Studietakt 50 %. Ansökningsperiod: 2023-07-04--2023-10-22
Studieperiod:: 2023-11-06--2024-02-23
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se
Utbildningsledare: Martin Ring martin.ring@jei.se
Distans + Kostnadsfri + CSN

Förebygg och hantera klimatrisker

En kort kurs som ger dig kompetens och konkurrenskraft inom klimatanpassning för att möta de nya kraven som ställs på fastighetsbranschen.

Klimatförändringar

Fastighetsägare behöver aktivt jobba med klimatanpassning och själv vidta förebyggande åtgärder för att säkra husen mot översvämningar, värme, stormar, och ras, som kan få stora konsekvenser och som vi redan nu vet blir vanligare. Mycket behöver göras för att anpassa den byggda miljön till att möta de förändringar som vi redan nu känner till.

Kursen möter kompetenskraven

Utbildningen är framtagen för att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser i hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassning av byggnader och mark för att bättre motstå klimathändelser. Utbildningen utgår från riskerna för skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor.

Vem ska gå utbildningen?

Passar väldigt många yrkesroller bland annat: strategiska fastighetsutvecklare, fastighetsingenjörer, hållbarhetssamordnare, teknisk förvaltare, förvaltare, drifts- och fastighetstekniker, och projektledare inom nyproduktion, renovering och ombyggnad.

Målet med utbildningen?

Målet med utbildningen är att stärka den studerandes befintliga yrkeskompetens inom fastighetsbranschen med kunskaper kring hållbarhet. Kursdeltagaren ska kunna ta ett ökat ansvar för organisationens klimatsäkring.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• Vad klimatanpassning är och varför det är nödvändigt att arbeta med

• Hur klimatförändringarna påverkar Sveriges klimat idag och i framtiden

• Konkreta åtgärder som hanterar och förebygger klimatrisker – exempelvis vid skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor

• Att bedöma risker och sårbarheter till följd av klimatförändringar

• Att identifiera och prioritera vilka åtgärder som hanterar just din organisations klimatrisker

• Metod för att systematiskt arbeta med klimatanpassning

• Försäkringar och lånevillkor

• Strategi för att integrera och etablera klimatanpassningsarbetet i din verksamhet

• Checklistor för att fortsätta arbetet i sin egen organisation

• Digitalisering/Artificiell Intelligens – Klimateffekter och Klimatåtgärder

Utbildningens upplägg

Kursen bedrivs på distans med ett utbildningspass per vecka.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetensutveckling på LinkedIn

Alla studerande på våra korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Upplägg

Ansökningsperiod: 2023-07-04–2023-10-22
Studieperiod::
2023-11-06–2024-02-23

Lämna en intresseanmälan så får du besked om och när kursen startar.

Kostnadsfri
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam.

På distans
Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN
Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Innehåll

Kursnamn                                                                                    YH-Poäng

Varför klimatanpassa?                                                                    10

Vägledning för klimatanpassning vid ny, om- och tillbyggnation 10

Klimatsäkring av befintligt bestånd                                                10

Lagar och regler som styr klimatanpassningen                                5

Försäkringar och lånevillkor                                                              5

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Yrkeserfarenhet: 1 år heltid  . Typ av yrkeserfarenhet: Dokumenterad yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen – fastighetsförvaltning, utveckling, projektledning – privat och offentlig sektor.

Ansökan

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /