Jippee jei, nu kan du ansöka till YH-programmen 2023

Jippee jei. Nu är du välkommen att ansöka till våra YH-utbildningar som startar hösten 2023. I år har vi dessutom två nyheter: VA-ingenjör och Järnvägsingenjör. Självklart är alla kostnadsfria och berättigar till CSN. Hitta din favorit och ansök idag.

Nyhet – VA-ingenjör i Göteborg

I år presenterar vi en helt ny YH-utbildning: VA-ingenjör. Det är den bredaste utbildningen till VA-ingenjör som finns i Göteborgsregionen. VA står för vatten och avlopp och innefattar allt vatten som vi använder. Du lär dig allt från planering till underhåll och förvaltning av hållbara VA-anläggningar och system.

Nyhet – Järnvägsingenjör på distans

Även utbildningen Järnvägsingenjör är helt ny och och riktar sig till dig som bor allt mellan Kiruna, Ludvika eller Smygehuk, eller där järnvägen är en stor del av din hemort. Du lär dig saker som underhållsteknik, spårgeometri och tågdrift. Du lär dig även allt om järnvägens kraftförsörjning och elsystem.

Hur ansöker jag?

Under ansökningsperioden som är 1 feb-3 maj hittar du knappen ”ansök här” på din valda utbildning. Den tar dig till apply.yh-antagning.se där du fyller i din ansökan digitalt. Tänk på att uppge en mailadress som du regelbundet använder.

Urval

Under maj sker antagningsarbetet till våra utbildningar. Om du har lämnat in din ansökan i tid och är behörig  blir du kallad till ett särskilt urvalsprov.

Antagningsbesked

I juni får du besked om du har fått en plats. För att behålla din plats krävs det att du tackar ja till platsen inom sju dagar. Kraven på våra utbildningar och på de sökande är höga. Alla klarar inte detta och det uppstår därför reservplatser till våra utbildningar. Dessa kan du söka via något som kallas sen anmälan.

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /