Framtidens jobb – löner

Det är svårt att hitta utbildad personal till många yrken i Sverige. Här ser du en sammanställning som fackföreningen Unionen gjorde 23 januari 2020.

På fem års sikt kommer det att råda en fortsatt brist inom till exempel bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan drivs till exempel av den tekniska och digitala utvecklingen samt befolkningsförändringar

Fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega har listat vilka som är de största bristyrkena och vilka som är bäst och sämst betalda. Här är deras lista:

➧ Systemanalytiker och IT-arkitekt – 47 900 kronor

➧ Civilingenjör, elektroteknik – 46 100 kronor

➧ Civilingenjör, bygg och anläggning – 45 900 kronor

➧ Kemist – 44 900 kronor

➧ Systemförvaltare – 44 800 kronor

➧ Civilingenjör, kemi och kemiteknik – 44 700 kronor

➧ Civilingenjör, logistik och produktionsplanering – 44 500 kronor

➧ Mjukvaru- och systemutvecklare – 44 200 kronor

➧ Företagssäljare – 43 800 kronor

➧ Ingenjör och tekniker, elektroteknik – 43 600 kronor

➧ Civilingenjör, maskinteknik – 43 100 kronor

➧ Systemtestare och testledare – 42 300 kronor

➧ Fastighetsförvaltare – 41 600 kronor

➧ Ingenjör och tekniker, bygg och anläggning – 41 400 kronor

➧ Nätverks- och systemtekniker – 40 800 kronor

➧ Systemadministratör – 39 700 kronor

➧ Apotekare – 39 100 kronor

➧ Arkitekt – 38 900 kronor

➧ Ingenjör och tekniker, kemi och kemiteknik – 38 700 kronor

➧ Ingenjör och tekniker, industri, logistik och produktionsplanering – 38 600 kronor

➧ Ingenjör och tekniker, maskinteknik – 38 400 kronor

➧ Drifttekniker, IT – 36 000 kronor

➧ Receptarie – 33 600 kronor

➧ Drifttekniker vid värme- och vattenverk – 33 200 kronor

➧ Tandtekniker och ortopedingenjör – 33 200 kronor

➧ Biomedicinsk analytiker – 32 600 kronor

➧ Tandhygienist – 31 700 kronor

➧ Tandsköterska – 27 500 kronor

Till artikeln på Kollega.se

Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /