Fastighetsbranschen är framtiden

Det byggs som aldrig förr i Sverige och därför ökar behovet av kompetens. Christoffer Rockstoh som idag studerar till fastighetsingenjör på John Ericsson Institutet berättar om varför valet föll på denna utbildning och hur han ser på framtiden.

Sverige växer. Inom 10 år kommer befolkningen ha ökat med över en miljon människor. En sådan stor befolkningstillväxt, i samband med en växande urbanisering, ställer höga krav på fastighetsutvecklingen. Enligt branschorganisationer kommer det behövas 10.000 nya fastighetsmedarbetare inom de kommande 5 åren för att möta de behov som tillväxten innebär. Nya byggnader och fastigheter byggs i rekordfart, och nu behövs medarbetare som kan optimera och driva dessa.

Utbildningen Fastighetsingenjör på John Ericsson Institutet är framtagen och anpassad för att möta branschens behov. En student på utbildningen Fastighetsingenjör på JEI är Christoffer Rockstoh. Han är 36 år gammal och har en gedigen bakgrund inom byggbranschen.

Hej Christoffer! Berätta varför du valde att läsa till fastighetsingenjör på JEI.

– Jag valde att utbilda mig till fastighetsingenjör för att efter examen kunna arbeta med ett stimulerande yrke inom en bransch som hela tiden växer.

Vad har du arbetat med innan du började studera?

– Jag har arbetat som ordningsvakt, säljare inom detaljhandeln och senast som KAM-säljare på ett ledande byggvaruhus. Jag ville plugga något som var inom bygg- och fastighet då det är en bransch som jag känner mig hemma i.

Hur ser du på framtiden för fastighetsingenjörer?

– Det finns ett enormt behov av att optimera, förädla och energieffektivisera de byggnader som finns idag. Jag anser att fastighetsbranschen är en framtidsbransch där det finns många jobb.

Vad hoppas du på att arbeta med efter din examen?

– Efter examen vill jag arbeta som strategisk lokalutvecklare, teknisk förvaltare, fastighetschef eller installationsexpert.

John Ericsson Institutet

John Ericsson Institutet är en av få yrkeshögskolor i Sverige som är specialiserad på fastighetsbranschen. Utbildningen Fastighetsingenjör är 2,5 år lång och innehåller en nästan en tredjedel praktik.

Läs mer om utbildningen här:

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /